Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
2.jpg
Livskraft
livskraft 021 full
Et kig ind på Egmont Højskolen

 

bev eks

Økonomi

torsdag, 10. december 2009 00:08

Udgiften til et højskoleophold er pr. 1. januar 2017 1.800 kr. pr. uge. (24 uger: 43.200 kr. og 19 uger: 34.200 kr.) Hertil kommer eventuelt ekstra udgifter, betinget af den unges handicap og særlige behov, til studieture, personlig pleje og omsorg samt støtte i fritiden.

Forsørgelsesgrundlaget kan blive afgørende for udgiften til selve højskoleopholdet:
  • Unge over 18 år, som er tilkendt førtidspension: Ingen særlige vilkår. Under det lovforberedende arbejde blev det drøftet, hvorvidt kommunen skulle dække udgiften til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Af L564 §5 stk. 5 fremgår det, at..., udgifter til elementer af ordinær undervisning, der leveres af de i stk. 1, nr. 2-4, nævnte institutioner, finansieres efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende aktivitet. Udgifter til eventuel elevbetaling el. lign. for deltagelse i elementer af ordinær undervisning afholdes af kommunen...

På Egmont Højskolen kan vi ikke lave en præcis opgørelse over, hvilken del af skolepengene, der går til kost, logi, undervisning, ekskursioner, pædagogisk samvær m.m. Vi har erfaring for, at det i høj grad må baseres på skøn i hvert enkelt tilfælde, men en deling på 30/70 (kr. 540 til eleven og kr. 1.260 til kommunen) ville være en mulighed, dog under hensyntagen til den enkelte førtidspensionists rådighedsbeløb.


Unge over 18 år, "hvis forsørgelsesgrundlag er revalideringsydelse, ledighedsydelse,uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik" er omfattet af de bestemmelser, der fremgår af LBK 606 af 14/6/2007 og L566 af 06/06/2007

  • Efter disse bestemmelser skal kommunen tilmelde eleven på et særligt skema (lovens §4) og skal herefter dække den udgift, som staten betaler for højskoleopholdet. Denne udgift kan i påkommende tilfælde beregnes af skolen i forhold til de takster, der udmeldt fra Undervisningsministeriet (L566 §2). Denne udgift, som er ca. 10.500 kr. pr. måned, er kommunen fuldt kompenseret for af staten.

Reglerne om specialpædagogisk støtte, hjælpemidler mv. fremgår af Lov om folkehøjskoler §27 samt Bekendtgørelse §36, §37, §38 & §39

  §27. Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, der har tilladelse til at have et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes med en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove.
   Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og reguleres ud fra de faktisk ydede tilskud.

Da dette kan være kompliceret stof, må I meget gerne kontakte Egmont Højskolen, så vil vi prøve at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Stillingsopslag:

Ansøg som hjælperelev

Hvis du har lyst til at gå på højskole og samtidig være hjælper for en anden elev, så er der ledige stillinger til det kommende semester, som starter søndag den 7. januar.

Du kan læse mere om højskolens hjælperordning her: BPA. Du kan lave en online-ansøgning her: online-ansøgning. Du kan også kontakte Karin Busk Sørensen direkte på 51292530.Åbne Arrangementer:

Egmont Højskolens historie

Onsdag d. 24. Januar kl. 19:30.

Ved forstander ole Lauth.

Forstander Ole Lauth var med da Egmont Højskolen blev startet af hans forældre i 1956. Ole fortæller om skolens historie og om de værdier, som Egmont Højskolen bygger på.

Fra skoletræt til egen chef

Onsdag d. 31. Januar kl. 19:30.

Ved jamil Mehdi.

Jamil tager med sit personlige foredrag deltagerne med på en skarp og inspirerende fortælling om sin barske opvækst, som søn af to forældre, der flygtede fra det dengang borgerkrigsramte Libanon.

Læs mere …

Fremtidens Internet - klik for at genstarte...

Onsdag d. 7. februar kl. 19:30.

Ved højskolelærer Hans Otto Lunde.

Internettet er den største teknologiske og samarbejdsmæssige bedrift, der er gennemført på denne side af 2. verdenskrig. Man glemmer i det det daglige let, hvor fantastisk et værktøj det er, og hvor godt det fungerer. Men der er nogle problemer, som presser sig på.
Læs mere …

Kunsten at rumme og dele de svære tanker om døden

Onsdag d. 21. februar kl. 19:30.

Ved Sygehuspræst Ruth Østergaard Paulsen

Ruth har været sygehuspræst i 17 år og møder dagligt mennesker som pludselig bliver nødt til at forholde sig til døden. Hun har haft utallige samtaler med både syge, dødende og deres pårørende, og har erfaret at vi mennesker generelt har meget svært ved at tale sammen om de svære ting.
Læs mere …

  • VILLAVEJ 25, HOU
  • 8300 ODDER
  • TLF: 87 81 79 00
  • FAX: 87 81 79 79
  • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • CVR nr. 46 23 11 12