Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
2.jpg
Livskraft
livskraft 021 full
Et kig ind på Egmont Højskolen

 

bev eks

Økonomi

torsdag, 10. december 2009 00:08

Udgiften til et højskoleophold er pr. 1. januar 2017 1.800 kr. pr. uge. (24 uger: 43.200 kr. og 19 uger: 34.200 kr.) Hertil kommer eventuelt ekstra udgifter, betinget af den unges handicap og særlige behov, til studieture, personlig pleje og omsorg samt støtte i fritiden.

Forsørgelsesgrundlaget kan blive afgørende for udgiften til selve højskoleopholdet:
  • Unge over 18 år, som er tilkendt førtidspension: Ingen særlige vilkår. Under det lovforberedende arbejde blev det drøftet, hvorvidt kommunen skulle dække udgiften til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Af L564 §5 stk. 5 fremgår det, at..., udgifter til elementer af ordinær undervisning, der leveres af de i stk. 1, nr. 2-4, nævnte institutioner, finansieres efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende aktivitet. Udgifter til eventuel elevbetaling el. lign. for deltagelse i elementer af ordinær undervisning afholdes af kommunen...

På Egmont Højskolen kan vi ikke lave en præcis opgørelse over, hvilken del af skolepengene, der går til kost, logi, undervisning, ekskursioner, pædagogisk samvær m.m. Vi har erfaring for, at det i høj grad må baseres på skøn i hvert enkelt tilfælde, men en deling på 30/70 (kr. 540 til eleven og kr. 1.260 til kommunen) ville være en mulighed, dog under hensyntagen til den enkelte førtidspensionists rådighedsbeløb.


Unge over 18 år, "hvis forsørgelsesgrundlag er revalideringsydelse, ledighedsydelse,uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik" er omfattet af de bestemmelser, der fremgår af LBK 606 af 14/6/2007 og L566 af 06/06/2007

  • Efter disse bestemmelser skal kommunen tilmelde eleven på et særligt skema (lovens §4) og skal herefter dække den udgift, som staten betaler for højskoleopholdet. Denne udgift kan i påkommende tilfælde beregnes af skolen i forhold til de takster, der udmeldt fra Undervisningsministeriet (L566 §2). Denne udgift, som er ca. 10.500 kr. pr. måned, er kommunen fuldt kompenseret for af staten.

Reglerne om specialpædagogisk støtte, hjælpemidler mv. fremgår af Lov om folkehøjskoler §27 samt Bekendtgørelse §36, §37, §38 & §39

  §27. Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, der har tilladelse til at have et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes med en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove.
   Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og reguleres ud fra de faktisk ydede tilskud.

Da dette kan være kompliceret stof, må I meget gerne kontakte Egmont Højskolen, så vil vi prøve at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Åbne Arrangementer:

De originale

Onsdag den 24. oktober 19:30

Et filmforedrag hvor vi ser filmen De Originale og taler om, hvad vi kan lære af dels filmen og dels originalerne.

Læs mere …

Husk

Onsdag den 24. november 19:30

v. journalist Mathias Obdrup
Et foredrag om husketeknikker

Læs mere …

Koncert Med Nancy Harms og band

Onsdag den 21. november 19:30

Hør en fremragende koncert med den amerikanske sangerinde Nancy Harms og hendes danske band. Læs mere …

Stillingsopslag:

På højskole som assistentelev?

Hvis du har lyst til at gå på højskole og samtidig være assistent for en anden elev, så kan du ansøge om et assistentjob. Der er ledige stillinger til det kommende semester, som starter søndag den 6. januar.

 

Der er ansøgningsfrist: 

fredag den 19. oktober og Fredag den 16. november

 

Samtaler finder sted:

Onsdag den 7. november kl. 13

Mandag den 19. november kl. 11

Søndag den 9. december kl. 11

 

Du kan læse mere om højskolens hjælperordning her: BPA. Du kan lave en online-ansøgning her: online-ansøgning.  • VILLAVEJ 25, HOU
  • 8300 ODDER
  • TLF: 87 81 79 00
  • FAX: 87 81 79 79
  • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • CVR nr. 46 23 11 12