Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
5.jpg
Livskraft
livskraft 021 full
Et kig ind på Egmont Højskolen

 

bev eks

Om Opsigelse

søndag, 17. april 2016 18:02

Vejledningen tager udgangspunkt i nedenstående passage fra ansættelsesbeviset

 

Borgeren og assistenten kan opsige ansættelsesforholdet i samarbejde med Egmont Højskolen.

Assistenten skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Borgerens opsigelse af assistenten skal være rimelig og begrundet.

For at sikre dette anvendes bestemmelsen i forvaltningslovens § 19, efter hvilken borgerne kan opsige assistenten efter en forudgående tjenstlig samtale med partshøring. Der skal foreligge skriftlig dokumentation herpå.

Borgeren kan kun bortvise assistenten uden varsel i henhold til internt notat om fx tyveri, udeblivelse fra arbejde uden grund, vold og dokumenteret seksuel krænkelse m.v.

Assistenten kan bortvises fra Egmont Højskolen på skolens foranledning ved væsentlige og gentagne overtrædelser af skolens regler og højskoleloven. Ved bortvisning bringes denne ansættelsesaftale til ophør. Der fokuseres særligt på, at assistenten ikke må anvende euforiserende stoffer, ikke må nyde alkohol i strid med skolens regler, ikke må overstige promillegrænsen på 0,5 % under en arbejdsvagt og ikke må have vedvarende ulovlige forsømmelser fra undervisningen.

Borgeren inddrages i den endelige beslutning.

Ved en evt. bortvisning på Egmont Højskolens foranledning er skolen forpligtet til at sikre borgeren den nødvendige hjælp, indtil ny assistent er ansat.

 

Opsigelsesvarsler

 

Anciennitet Fra Egmont Højskolen Fra Assitent
0 - 14 dage Dag til dag Dag til dag
14 dage - 3 måneder 7 dage 7 dage
3 - 6 måneder 14 dage 7 dage
6 - 12 måneder 1 måned 14 dage
Mere end 12 måneder 2 måneder 1 måned

 

 

Evaluering

En løbende evaluering i Borger/Assistent-teamet skal sikre en læringsproces, hvis formål bl.a. er at understøtte et godt samarbejde i BA-teamet, og dermed undgå opsigelser.

 

Opsigelse

I sjældne og særlige situationer kan det være nødvendigt at opsige en assistent.

Kontaktlærer og borger har i samarbejde ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes korrekt og ordentligt.

Med korrekt menes, at opsigelsen er rimelig og begrundet i juridisk forstand med afsæt i en tjenstlig samtale, parts-høring og skriftlighed.

Med ordentligt menes, at det skal sikres, at assistenten via vejledning af kontaktlæreren får en etisk acceptabel opsigelse og evt. får tilbud om en stilling hos en anden borger. Der skal derudover lægges vægt på (etisk) tavshedspligt.

 

En tjenstlig samtale er en samtale, hvor assistenten bliver gjort opmærksom på de forhold, som borgeren finder uacceptable eller som nødvendiggør en opsigelse.

En partshøring giver assistenten mulighed for at kommentere på de forhold, borgeren finder uacceptable, inden der træffes endelig afgørelse om opsigelse.

Der kan aftales en dato for opfølgning på den tjenstlige samtale med henblik på at vurdere, om samtalen har medført acceptable forhold, der gør at ansættelsen kan fortsætte.

I en opsigelsessituation skal der kunne henvises til et referat af en tjenstlig samtale, der er underskrevet af og udleveret til borger og assistent. Til brug for dette kan I benytte "Skema til tjenstlig samtale" nedenfor.

 

Bortvisning

Hvis en assistent misligholder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet, kan bortvisning finde sted.

Her betragtes ansættelsesforholdet som ophørt uden varsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og udenfor al tvivl.

Gyldigheden af bortvisningen kan evt. afhænge af udfaldet af en efterfølgende retsafgørelse.

 

Eksempler på misligholdelse kan være:

  • Udeblivelse uden lovlig grund
  • Brug af euforiserende stoffer
  • Dokumenteret tyveri, vold og seksuel krænkelse. I disse tilfælde skal der ske politianmeldelse

Skema til tjenstlig samtale

 

Stillingsopslag:

Ansøg som hjælperelev

Hvis du har lyst til at gå på højskole og samtidig være hjælper for en anden elev, så er der ledige stillinger til det kommende semester, som starter søndag den 7. januar.

Du kan læse mere om højskolens hjælperordning her: BPA. Du kan lave en online-ansøgning her: online-ansøgning. Du kan også kontakte Karin Busk Sørensen direkte på 51292530.Åbne Arrangementer:

Egmont Højskolens historie

Onsdag d. 24. Januar kl. 19:30.

Ved forstander ole Lauth.

Forstander Ole Lauth var med da Egmont Højskolen blev startet af hans forældre i 1956. Ole fortæller om skolens historie og om de værdier, som Egmont Højskolen bygger på.

Fra skoletræt til egen chef

Onsdag d. 31. Januar kl. 19:30.

Ved jamil Mehdi.

Jamil tager med sit personlige foredrag deltagerne med på en skarp og inspirerende fortælling om sin barske opvækst, som søn af to forældre, der flygtede fra det dengang borgerkrigsramte Libanon.

Læs mere …

Fremtidens Internet - klik for at genstarte...

Onsdag d. 7. februar kl. 19:30.

Ved højskolelærer Hans Otto Lunde.

Internettet er den største teknologiske og samarbejdsmæssige bedrift, der er gennemført på denne side af 2. verdenskrig. Man glemmer i det det daglige let, hvor fantastisk et værktøj det er, og hvor godt det fungerer. Men der er nogle problemer, som presser sig på.
Læs mere …

Kunsten at rumme og dele de svære tanker om døden

Onsdag d. 21. februar kl. 19:30.

Ved Sygehuspræst Ruth Østergaard Paulsen

Ruth har været sygehuspræst i 17 år og møder dagligt mennesker som pludselig bliver nødt til at forholde sig til døden. Hun har haft utallige samtaler med både syge, dødende og deres pårørende, og har erfaret at vi mennesker generelt har meget svært ved at tale sammen om de svære ting.
Læs mere …

  • VILLAVEJ 25, HOU
  • 8300 ODDER
  • TLF: 87 81 79 00
  • FAX: 87 81 79 79
  • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • CVR nr. 46 23 11 12