Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
3.jpg
Livskraft
livskraft 021 full
Et kig ind på Egmont Højskolen

 

bev eks

Om Tavshedspligt

søndag, 17. april 2016 17:26

Borger-/Assistent-relationen er tæt. Et team er forbundet i et arbejdsfællesskab, og alle højskolens elever indgår i et større socialt fællesskab.

Dette indebærer juridiske krav om tavshedspligt og etiske forventninger til omgangsform.

 

Juridisk tavshedspligt

Dette afsnit tager udgangspunkt i nedenstående uddrag fra ansættelsesbeviset:

 

Tavshedspligt

Assistenten har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til private interesser. Assistenten er omfattet af tavshedspligten i forvaltningsloven § 27, mens både assistent og borger er omfattet af straffeloven § 152 og persondataloven. Undtagelser herfra er, at der foreligger et samtykke fra borgeren, eller at der er en faglig begrundelse herfor. Egmont Højskolens ansatte er omfattet af samme tavshedspligt.

 

Som borger og assistent indgår du i et ansættelsesforhold, der bygger på aftaler og regler, som er juridisk bindende – herunder tavshedspligten. På Egmont Højskolen er assistenten omfattet af tavshedspligten i Forvaltningsloven § 27, mens både assistent og borger er omfattet af Straffeloven § 152 og Persondataloven.

 

Forvaltningsloven indeholder bestemmelser om, at man som ansat ikke må videregive fortrolige eller følsomme personlige oplysninger, som man kommer i besiddelse af igennem sit arbejde. Eksemplerne på sådanne oplysninger ligger tæt op af eksemplerne vedr. Straffeloven og Persondataloven, men sætter i særlig grad fokus på den viden og de oplysninger, du som ansat assistent får i den tætte og intime relation.

 

Straffeloven fastslår, at du ikke må offentliggøre meddelelser eller billeder vedrørende private forhold, som krænker en andens privatliv.

 

Persondataloven fastslår, at du ikke må videregive følsomme informationer som fx oplysninger om helbredsforhold, misbrug af nydelsesmidler, alkohol mv., oplysninger om strafbare forhold samt andre private forhold, herunder økonomi. Det gælder i princippet også telefonnumre og e-mail adresser.

Følsomme oplysninger er også oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer.

 

En overtrædelse af den juridiske tavshedspligt medfører som oftest kun en påtale, men den kan ende med en opsigelse og i yderste konsekvens en straffesag.

 

 

Etisk omgangsform

Som højskoleelever indgår alle i et fællesskab med ”myndighed, værdighed og solidaritet” som den etiske ramme om fællesskabet.

 

Den etiske omgangsform knytter an til skolens ovennævnte værdibegreber og udmøntes i dagligdagens sprog og handling.

Den rækker udover den juridiske tavshedspligt, idet den bygger på etiske principper for og personlige fortolkninger af gode omgangsformer, hvor ”sladder”, humor m.v. fortolkes forskelligt

 

 

Jura og etik i praksis

Det er helt individuelt, hvilke oplysninger vi betragter som fortrolige og følsomme i juridisk forstand, og hvilke etiske principper vi har for en god omgangsform.

 

Derfor er det vigtigt:

 • at vi ud fra en personlig vinkel taler om både den juridiske tavshedspligt og den etiske omgangsform i de enkelte Borger/Assistent-teams
 • at vi som højskole løbende sætter fokus på den etiske omgangsform gennem drøftelser af sprog, handling m.v.

Udgangspunktet er:

 • Tal med hinanden – ikke om hinanden.
 • Tal altid med andre – dit BA-team, din kontaktlærer, din fortrolige m.v., hvis du har et problem, er i tvivl, er ked af det eller lignende.
 • Fortæl gerne de gode historier om de oplevelser, I får sammen på Egmont Højskolen.

 

 

Stillingsopslag:

Ansøg som hjælperelev

Hvis du har lyst til at gå på højskole og samtidig være hjælper for en anden elev, så er der ledige stillinger til det kommende semester, som starter søndag den 7. januar.

Du kan læse mere om højskolens hjælperordning her: BPA. Du kan lave en online-ansøgning her: online-ansøgning. Du kan også kontakte Karin Busk Sørensen direkte på 51292530.Åbne Arrangementer:

Egmont Højskolens historie

Onsdag d. 24. Januar kl. 19:30.

Ved forstander ole Lauth.

Forstander Ole Lauth var med da Egmont Højskolen blev startet af hans forældre i 1956. Ole fortæller om skolens historie og om de værdier, som Egmont Højskolen bygger på.

Fra skoletræt til egen chef

Onsdag d. 31. Januar kl. 19:30.

Ved jamil Mehdi.

Jamil tager med sit personlige foredrag deltagerne med på en skarp og inspirerende fortælling om sin barske opvækst, som søn af to forældre, der flygtede fra det dengang borgerkrigsramte Libanon.

Læs mere …

Fremtidens Internet - klik for at genstarte...

Onsdag d. 7. februar kl. 19:30.

Ved højskolelærer Hans Otto Lunde.

Internettet er den største teknologiske og samarbejdsmæssige bedrift, der er gennemført på denne side af 2. verdenskrig. Man glemmer i det det daglige let, hvor fantastisk et værktøj det er, og hvor godt det fungerer. Men der er nogle problemer, som presser sig på.
Læs mere …

Kunsten at rumme og dele de svære tanker om døden

Onsdag d. 21. februar kl. 19:30.

Ved Sygehuspræst Ruth Østergaard Paulsen

Ruth har været sygehuspræst i 17 år og møder dagligt mennesker som pludselig bliver nødt til at forholde sig til døden. Hun har haft utallige samtaler med både syge, dødende og deres pårørende, og har erfaret at vi mennesker generelt har meget svært ved at tale sammen om de svære ting.
Læs mere …

 • VILLAVEJ 25, HOU
 • 8300 ODDER
 • TLF: 87 81 79 00
 • FAX: 87 81 79 79
 • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • CVR nr. 46 23 11 12