Vikariat som Højskolelærer

På grund af nuværende læreres orlov søger vi på Egmont Højskolen 1 højskolelærer.

Ansættelsesgraden vil afhænge af din fagkombination, men der vil være mulighed for fuldtids- og deltidsansættelser samt ansættelse på timelærerbasis.
Egmont Højskolen er en almen folkehøjskole for alle, hvor vi vægter samspillet mellem mennesker med vidt forskellige liv og muligheder, og hvor vi har et særligt ansvar for elever/kursister med fysisk handicap/funktionsnedsættelse. Højskolens liv og virke tager sit afsæt i værdighed, myndighed og solidaritet.

Stillingerne er vikariater i perioden 1. januar til 31. juli 2021 med mulighed for forlængelse.

Du skal kunne dække væsentlige elementer fra nedenstående 2 fagområder:

Friluftsliv

Image

Vi søger en underviser med stor og bred personlig erfaring indenfor friluftsliv.

Du skal have uddannelse / erfaring med at facilitere friluftsliv til voksne / unge. Du må gerne være frisk på at undervise i friluftsliv med en god portion anderledeshed. Vi har brug for én der kan tage ansvar for undervisningen på egen hånd. Og du må gerne være certificeret træklatrer- / vægklatre-instruktør.

Vandfag

Image

Vi søger en person, der har erfaring med at undervise på, og i, vand og som kan formidle sin glæde og sit engagement til elever med meget forskellige forudsætninger.

Vi mangler lærerkræfter til følgende vandfag: Svømning og aktiviteter i vand/svømmehal, UV-jagt, Kajak, SUP, Windsurfing, Fridykning o.l.

Som det fremgår af vores hjemmeside, har vi mange fagområder, så skriv i ansøgningen, hvis du kan undervise i andre fag.

En højskolelærerstilling består af undervisning, forberedelse og “det med højskolelærerens stilling forbundne arbejde”, som bl.a. dækker over dag- og weekendvagter, møder, udvalgsarbejde, fagrelaterede kontakter uden for huset samt kontaktlærerarbejdet med eleverne. Dette arbejde omfatter bl.a. et ugentligt møde med elevgruppen, vejledning og socialt samvær.

Lønnen følger finansministeriets takster, da der ingen overenskomst er på området. Du kan læse mere på: www.ffd.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til Karin Busk Sørensen 5129 2530 og skriftlig ansøgning på mail til kb@egmont-hs.dk senest søndag den 13. december kl. 18.00, og der vil være samtaler i slutningen af uge 51.