Offentlig service.

Hedensted Kommune ser stort på handicap-politik og bryder FN-konvention.
Af Ole Lauth, forstander, fra Horsens Folkeblad 3. Januar 2012.

Hhorsensfolkeblad-3-1-2012andicapafdelingen tvinger 35-årige Micheal Davidsen på et bofællesskab for fortrinsvist ældre mennesker. Selv ønsker han et fast botilbud med ekspertise i svær epilepsi. Har borgere med handicap i Hendensted ikke ret til at vælge bopæl på lige fod med andre?

Ét er, at Hedensted Kommune ser stort på deres egen handicappolitik. Noget andet er, at kommunens handicapchef administrere i den tro, at FN's Handicapkonvention - ratificeret af Folketinget - blot er en hensigtserklæring.

Læs mere... Senest opdateret: Fredag, 26. December 2014 15:40