Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
1.jpg

Biografi

Ole Lauth
Højskoleforstander
Egmont Højskolen
Hou
8300 Odder

 

Født 1948. Opvokset på Egmont Højskolen som søn af skolens første forstander, Oluf Lauth. Tog i 1972 lærereksamen fra Skive Seminarium, med liniefag i specialundervisning og ungdomsundervisning. Fik et ikke særligt flatterende skudsmål i specialundervisning, idet jeg fandt, at al for megen specialundervisning dengang ofte blev brugt til at sikre uduelige lærere beskæftigelse. Blev derfor ansat som handelslærer på Skive Handelsskole. Tog i 1976 Handelsfaglærereksamen (erhvervsret, samfundslære og nationaløkonomi). Var fra 1975 med i arbejdet omkring implementering af EFG-loven.

 

Hjalp SEL (Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse) med at udforme læreplaner for studievejlederuddannelsen med særlig vægt på de opgaver, som studievejlederne skulle påtage sig i forbindelse med handicappede elevers erhvervsuddannelse på tekniske skoler og handelsskoler. Deltog senere i arbejdet med at udmønte EFG-lovens bestemmelse om handicappedes uddannelsesvilkår i cirkulærer og administrative procedurer.

 

Blev i 1981 beskikket som fagkonsulent for specialpædagogisk støtte i Direktoratet for erhvervsuddannelserne. Gennemførte -ved siden af undervisning i dansk og samfundsfag - derfor ca. 60-80 skolebesøg om året. Deltog også i og arrangerede kurser for lærere og andre berørte personer/instanser. Sagsbehandlede mellem 1200 og 1500 ansøgninger om specialpædagogisk støtte om året.

 

Udover at arbejde som lærer og fagkonsulent blev jeg også leder af Kontoret for Teknik, Stortryk og Punkt, som dels administrerer bevillinger til specialpædagogisk støtte til erhvervsskolerne, og dels udvikler tekniske hjælpemidler til elever med handicap i erhvervsuddannelserne.

 

Sideløbende (fra 1973) deltog jeg i HELIOS I (EU's handlingsprogram til fremme af integration og lige muligheder for mennesker med handicap) for Skive Handelsskole. Arbejdet omfattede deltagelse i konferencer, symposier, arbejdsgrupper og studiebesøg i EU-landene - ligesom jeg selv skulle arrangere tilsvarende besøg i DK.

 

I 1991 blev jeg forstander på Egmont Højskolen, hvilket kom til at betyde nye spændende arbejdsopgaver og aktiviteter på mange fronter:

Først og fremmest det daglige højskolearbejde, men også det at kunne støtte eleverne i deres ofte besværlige "vandring" videre i livet, ofrer jeg megen tid på. Det tager tid at implementere reglernes gode intentioner i ordentlig og værdig administration. Jeg har ikke opnået den store popularitet blandt sagsbehandlere og andre administratorer.

 

Som forstander er ens opgave at undervise, men også foredrag og kursusmageri indgår i jobbet. Forstanderen på Egmont Højskolen er derudover personalechef for godt 80 mennesker og har ansvaret for den forretningsmæssige del (en omsætning på godt 23 mill. kr.). En forstanders opgave er også at holde foredrag i organisationer, forældrekredse, sagsbehandlersammenhænge og i undervisningsministerielt regi både i DK og udenlands.

 

Der har altid været tradition for, at Egmont Højskolen har været internationalt engageret. Således har skolen deltaget i HELIOS II 1993 - 1996 (gruppeleder for temagruppe 12 om En selvstændig Tilværelse, Voksenundervisning og Erhvervsuddannelse). Også HORIZON/Employment-initiativet 1995 -1997 om bruger/hjælper på højskole, var eleverne og jeg selv meget involverede i.

 

Siden 1997 har jeg haft stor fornøjelse af at være administrativ leder af Hou Søsportcenter. Forud for Søsportcentrets etablering var vi igennem processen med fondsansøgninger og meget administrativt tovtrækkeri med mange forskellige offentlige instanser. Også koordinering af byggeriet og det efterfølgende salgs- og marketingarbejde har jeg været med i. Søsportcentret blev primært etableret for at udvide højskolens aktivitetsområde og for at skabe endnu bedre betingelser for sportslige udfoldelser også for mennesker med handicap.

 

Følgende tre områder har aktuel interesse for mig: etablering af boliger for unge mennesker med handicap, servicelovens §77 og ordentlige uddannelsesmæssige vilkår.

 

Medlem af Spastikerforeningens hovedbestyrelse, Muskelsvindfondens repræsentantskab, Huset Ventures bestyrelse, DHI-netværkets bestyrelse samt bestyrelsen for Elbæk Folkehøjskole. Har desuden været medlem af tidligere socialminister Henriette Kjærs handicappolitiske tænketank.

 

Senest opdateret: Mandag, 13. August 2018 13:08
  • VILLAVEJ 25, HOU
  • 8300 ODDER
  • TLF: 87 81 79 00
  • FAX: 87 81 79 79
  • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • CVR nr. 46 23 11 12