Efter Solhavesagen

Onsdag d. 15. April 2015 kl. 19:30
Ved tidligere bostedsleder Søren Virrenfeldt og forsvarsadvokat Henrik Garlik

Da sagen om Solhaven i Farsø kom frem i medierne, var alle rystede. Beboere og tidligere beboere fortalte om tvang, fastholdelse og vold fra de ansattes side. I retten blev alle ansatte pure frifundet. Men hvordan virker retssystemet i sådan en sag? Og hvor er grænsen for, hvad du som ansat må bruge, når det handler om at få utilpassede unge på ret køl? Ansatte kan blive bange for at få en sag på halsen, hvis de bruger redskaber, som de synes er pædagogisk forsvarlige at bruge i en given situation. Søren Virrenfeldt, der som leder af Solhaven var hovedperson i sagen fortæller om, hvordan han oplevede sagen og hvilke konsekvenser den kan få. Derudover vil advokat Henrik Garlik forsøge at sætte sagen ind i et juridisk perspektiv. Senest opdateret: Fredag, 8. maj 2015 14:07