Grundloven og ”fjolserne”

Onsdag d. 27. Maj 2015 kl. 19:30

V. projektleder på Svendborg Museum Jesper
I 2015 fejres 100-året for kvindernes valgret. Historien om grundlovsændringen i 1915 er kendt og markeres med en storstilet national fejring frem mod grundlovsweekenden 5.-7. juni i år. Hvad der sjældent nævnes i forbindelse med jubilæet er, at mens kvinder og tjenestefolk fik nye demokratiske rettigheder, oplevede andre grupper det modsatte. Danskere på institutioner som åndssvageanstalter, forsorgshjem og psykiatriske hospitaler var i de følgende årtier omfattet af særlove, som fik vidtgående betydning for deres liv. I et nyt projekt er denne oversete del af danmarkshistorien blevet undersøgt, og en række tidligere anbragte og indlagte danskere har fortalt om deres tilværelse på socialforsorgens institutioner i perioden 1945-1980.

Senest opdateret: mandag, 21. september 2015 09:16