Hovedfagene på Egmont Højskolen skal sikre, at du deltager i nogle faglige forløb, hvor der er tid og plads til fordybelse.

Som du kan læse mere om under “Skema, fag og fagvalg”, har vi inddelt fagene i forskellige fagrum med hver sin farve:

 

 De røde fag – Det refleksive rum     De grønne fag – Det producerende rum

 De blå fag – Det bevægende rum    De gule fag – Det praktiske rum

 

Egenbetaling: På de fleste hovedfag vil der være en egenbetaling, som dækker ekskursioner, materialer mm. Du kan se beløbene i de enkelte hovedfags fagbeskrivelser.

Du kan se mere om de enkelte fag via menu'en til venstre, men her kan de se, hvilke fagrum Hovedfagene ligger i:

 

Hovedfag 1

Hovedfag 2

BPA
Psykologi
Samfundslaboratoriet

Faglige Færdigheder
RØST
Simple Living

Music Lab
Medie

Elektronisk Musik
Podcast

Idræt
Friluftsliv 1
Svømning
Vandsport 1

Work it out
Friluftsliv 2
Kajak
Vandsport 2

Skrueakademiet 1

Keramik 1

Kunst
Mad Uden Mor

Keramik 2
Skrueakademiet 2
Textil & Design
Gastronomi