Mere om hjælperordninger

Tavshedspligt

Et team er forbundet i et arbejdsfællesskab, og alle højskolens elever indgår i et større socialt fællesskab.
Dette indebærer juridiske krav om tavshedspligt og etiske forventninger til omgangsform.

Alkohol og arbejde

Alkoholpolitikken tager udgangspunkt i principper fra Arbejdsmiljøloven, der skal sikre, at arbejdet både af hensyn til assistent og borger udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Opsigelse

Borgeren og assistenten kan opsige ansættelsesforholdet i samarbejde med Egmont Højskolen.

Assistenten skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Borgerens opsigelse af assistenten skal være rimelig og begrundet.

Udgifter ved ledsagelse

Her kan du læse om, hvordan udgifter, du f.eks kan have som assistent i forbindelse med ledsagelse af din borger, kan dækkes. Det kan dreje sig om kørselsfradrag, biografbilletter, madpakker og meget andet.

Løn og skat

Her kan du finde vejledninger og svar på spørgsmål som fx.:

Hvad får jeg i løn som assistent? – Hvordan ændrer jeg mit skattekort? – Hvor kan jeg se mine lønsedler? – Hvad med feriepenge?

Ofte stillede spørgsmål

Mange spørgsmål kan dukke op omkring relationen mellem borger og assistent. Det er ret umuligt at besvare dem alle, men i dette afsnit har vi svar på nogle af dem.

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou 8300 Odder
TLF: 87 81 79 00
E-MAIL: mail@egmont-hs.dk
CVR nr. 46 23 11 12

Egmont Højskolen