Mere om hjælperordninger

Alkohol og arbejde

Om alkohol og arbejde i Borger/Assistent-teams

Alkoholpolitikken tager udgangspunkt i principper fra Arbejdsmiljøloven, der skal sikre, at arbejdet både af hensyn til assistent og borger udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alkoholpolitikken forsøger samtidig at tage højde for, at både assistent og borger er elever på en højskole, hvor alkohol ved særlige lejligheder er en del af det sociale samvær.

Som assistent har du valgt at kombinere dit højskoleophold med at være assistent. Du må derfor være indstillet på, at du til fest/aktivitet - med mulighed for at drikke alkohol - også skal kunne passe dit arbejde.

Som borger har du valgt en højskoleform, hvor dine assistenter også er elever på skolen. Du skal derfor være opmærksom på, at dine assistenter deltager i det sociale liv, også når der er fest/aktivitet med mulighed for at drikke alkohol.

Du må gå ud fra, at den assistent, som er på vagt, også er aktiv deltager i selve arrangementet. Du kan ikke forvente, at din assistent KUN har fokus på dig.

Som såkaldt ”enestående” elev skal du være opmærksom på, at du er på højskole med elever, der også har et ansvar som assistenter. Du kan derfor ikke forvente, at en assistent på vagt kan deltage i festen/aktiviteten uden arbejdsmæssige forpligtelser.

Under festen/aktiviteten

For assistenter

Du skal i forbindelse med en vagt under fest/aktivitet kunne løse dine assistentopgaver på forsvarlig vis. Du skal kunne hjælpe din arbejdsleder på toilettet, i seng og i særlige tilfælde fx ved sygdom kunne køre bil.

Hvis du drikker alkohol må din promille ikke være over 0,5.

Din vagt slutter som udgangspunkt, når borgerens dag slutter og HHA overtager tilkaldevagten.

For borgere

Du er arbejdsleder, også under fest/aktivitet med mulighed for at drikke alkohol. Du skal derfor være opmærksom på, at det er aftalt, hvad der skal gøres, hvis du bliver beruset, fx hvordan du skal hjælpes på toilettet, i seng osv. Du skal vide, at du også i en eventuel beruset tilstand har et medansvar for, at assistentens arbejde kan udføres på forsvarlig vis - både i forhold til assistentens fysiske arbejdsmiljø og din egen sikkerhed.

Dagen derpå

For assistenter

Hvis du har vagt efter en fest, må du være indstillet på, at din arbejdsleder har nøjagtigt samme behov for hjælp som normalt. Du skal derfor kunne varetage dit arbejde fuldt ud, hvad enten du har eller ikke har været på arbejde til festen. Du må derfor ikke ved vagtens begyndelse have en promille på mere end 0,5. Du kan naturligvis aftale med din arbejdsleder, at I står senere op, tager en rolig dag osv., men det er som udgangspunkt altid arbejdslederens ønsker og behov, der gælder.

For borgere

Du skal være opmærksom på, at din assistent kan være træt efter en fest. Det gælder særligt, hvis samme assistent har haft vagt under festen. Du kan ikke forlange at blive hjulpet sent i seng og tidligt op og samtidig forvente, at din assistent er frisk og udhvilet. Du kan med fordel aftale med din assistent, hvordan en vagt efter en fest skal forløbe.

Konkrete aftaler

Der kan i enkelte BA-teams være behov for mere fleksible individuelle aftaler i forbindelse med fest/aktivitet, hvor alkohol kan være en del af det sociale samvær.

Disse aftaler kan eksempelvis involvere HHA eller andre.

De individuelle aftaler kan fx være aktuelle i BA-teams

  • hvor der kun er 1-2 assistenter
  • hvor borgeren og/eller andre assistenter i BA-teamet er syge
  • hvor borgeren ikke ønsker, at den der er på vagt drikker alkohol
  • hvor ...

De individuelle aftaler træffes i samarbejde med din kontaktlærer.

Fakta

Sundhedsstyrelsen anbefaler max hhv. 7 og 14 genstande for kvinder og mænd om ugen.

Det er lovligt at køre bil med under 0,5 promille alkohol i blodet, hvilket svarer til ca. 2 genstande afhængig af kropsvægt m.v.

Du forbrænder afhængig af vægt ca. 1½ genstand i timen.

Se alkohol-beregner på www.drikkeabc.dk