Mere om hjælperordninger

Ofte stillede spørgsmål

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Udgifter i forbindelse med ledsagelse

Spørgsmål:

Hvem skal betale tog-billet, biograf-billet, kakao og sandwich?

Svar:

Assistenten skal principielt ikke have udgifter ifm. sit arbejde. Afhængig af situationen kan der gøres undtagelser herfra efter aftale. Som borger kan du evt. få udgifter til assistenten dækket efter ansøgning i din kommune. Som assistent kan du trække nogle af udgifterne fra i skat efter særlige regler.

Når assistenten bliver syg

Spørgsmål:

Hvordan er reglerne, når en assistent melder sig syg?

Svar:

Assistenten melder sig syg hos borgeren. Borger og assistent finder i fællesskab en afløser i Borger/Assistent-teamet. Hvis kollegaerne i teamet også er syge eller ude af huset løses opgaven som udgangspunkt af HHA eller hjælpelærere. Det samme er tilfældet for de assistenter, der ikke har kollegaer i BA-teamet.

Spørg din kontaktlærer, hvis du er i tvivl.

Når borgeren har behov for hjælp i undervisningstiden

Spørgsmål:

Hvordan er reglerne for assistenten, hvis borgeren er syg, skal til undersøgelse mv. og har andre behov i undervisningstiden?

Svar:

Assistenten kan i helt særlige tilfælde melde afbud til undervisningen for at være hos/følge borgeren ved fx sygdom. Der indgås individuelle aftaler i samarbejde med kontaktlærer. Der tages højde for, at assistenten er højskoleelev.

Når vi er på tur

Spørgsmål:

Hvad gør vi, når vi som borger eller assistent skal på tur, fx i linje-timerne?

Svar:

Begge parter giver besked til de relevante parter og indstiller sig på at skulle give/modtage hjælp til/af andre.

Sagt om BPA