Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
1.jpg

Mere om hjælpeordninger

Både borger og assistent vil gerne vide, hvad det vil sige at være en god arbejdsleder og assistent – herunder hvilke krav og forventninger, der er til opgaven, og hvordan opgaven skal løses, når man samtidig er elev.

Der ER ikke noget entydigt svar, fordi hver eneste Hjælpeordning er forskellig.

På Egmont Højskolen vil vi gerne gennem konkret information, vejledning og inspiration understøtte den løbende læring, som I får gennem jeres erfaringer i Borger/Assistent-team.

 

 Borger: »Når man starter som elev med arbejdsgiveransvar med BPA på Egmont Højskolen, så aner man intet om krav og forventninger. Og man tænker meget over, hvordan man både skal være arbejdsleder og ven.«

 

Assistent: »Når man starter som elev og hjælper på Egmont Højskolen, har man kun sin moral, kreativitet, livsværdier og humor at bygge på, og når man spørger borgerne, hvad en god hjælper er, så svarer de vidt forskelligt. Derfor kan det godt være en stor mundfuld at blive en god hjælper.«

 

 

Hjælpeordning og læring

»Som hjælper vokser man meget med de opgaver og det ansvar man får, og man bliver udviklet som menneske. Det er derfor langt fra kun negativt at blive stillet overfor forskellige dilemmaer og problemstillinger.«

(Fra Egmont Højskolens Elev-parlament, forår 2010).

 

Egmont Højskolen er for både borgere og assistenter et ALTERNATIV. For borgeren ofte et alternativ til en institutionslignende boform eller forældrehjemmet, og for assistenten et midlertidigt alternativ til en uddannelse.

 

Vi er derfor påpasselige med ikke at klientgøre borgeren, og vi er opmærksomme på ikke at forvente en helt igennem professionel opgaveløsning af assistenten.

 

Derimod forsøger vi at give plads til læring med højskolen som en forholdsvis tryg ramme med mulighed for løbende vejledning. Vi forsøger med andre ord at skabe rammer, der giver kompetencer til fremtiden.

 

Derfor tilbyder vi på forskellige måder Borger/Assistent-teams redskaber til at løse opgaverne.

 

Det er din kontaktlærer, der har hovedansvaret for, at Hjælpeordningen giver anledning til løbende læring. Endvidere har du mulighed for at få vejledning af ansatte, der specielt har fokus på Borger/Assistent-teams.

 

Derudover kan du vælge modulfag eller fag i fagugen omhandlende Hjælpeordninger. Her vil der fx være fokus på dine personlige læringsmål som henholdsvis borger og assistent med henblik på dokumentation af dine konkrete færdigheder fx som arbejdsleder med BPA.

 

Og endelig kan der i løbet af semesteret på initiativ fra lærere eller elevparlamentet arrangeres fællestimer, temadag eller lign., hvor borgere/ assistent-temaer tages op til generel drøftelse.

 

Fra Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance

At du som borger skal kunne fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at du skal tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne.

Dvs. at du skal:

 • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne.
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce.
 • Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler.
 • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne.
 • Afholde personalemøder med hjælperne.
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

 

Myndighed og Værdighed

Højskolens grundlæggende værdibegreber er en integreret del af skolens Hjælpeordninger.

Vi forventer, at du som borger arbejder med din myndighed og værdighed og dermed optimerer dine kompetencer som arbejdsleder.

Vi forventer, at du som assistent arbejder med din myndighed og værdighed og i samarbejde med kontaktlærer, hjælpelærere, HHA, forældre m.v. arbejder med at give borgeren de bedste betingelser for at udøve sin myndighed som arbejdsleder og herigennem opnå værdighed.

 

 

Fysiske diagnoser

Vi tager den enkelte borgers diagnose alvorlig, men ser på mennesket på dets egne præmisser og ud fra en konkret sammenhæng.

En diagnoses betydning for den enkelte vil altid afhænge af fx omgivelsernes tilgængelighed, forskellige hjælpemidler og støttebevillinger.

Tilsammen betragtes dette som kompensation. En Hjælpeordning er en kompenserende ydelse, der for mange minimerer oplevelsen af at have en indgribende fysisk diagnose mindre.

 

 

Kognitive vanskeligheder

»Jeg har svært ved at overskue og strukturere min hverdag, men derfor kan der godt være andet, jeg er god til.«

(Borger)

På Egmont Højskolen har de fleste borgere med fysiske diagnoser også kognitive vanskeligheder. Det samme gælder for flertallet af de elever vi kalder »enestående«.

Kognitive vanskeligheder omhandler bl.a. evne til at huske, koordinere og forstå på forskellige måder.

 

 

Forældresamarbejde

Borgerne er over 18 år, og er dermed voksne mennesker, der selv kan tage stilling. Alligevel har man ikke kun samarbejde med og ansvaret for en borger, men også for nogle forældres børn.

Nogle hjælpere oplever en kæmpe støtte og kontakt i forældrene, andre ved knap nok, hvem de er, og atter andre har forældre i røret, selv når de ikke er på vagt.

Det kan være meget svært som hjælper at tackle forældrekontakten.

 

Du skal hverken som borger eller assistent stå alene med forældrekontakten. Borgerens forældre skal betragtes som en ressource og nærmeste og vigtigste relation.

Men for dig som borger er et højskoleophold et led i en selvstændighedsproces med myndighed og værdighed som mål. Og for dig som assistent er udgangspunktet, at Egmont Højskolen har hovedansvaret for forældrekontakten.

 

 

Anden hjælp på Egmont Højskolen

HHA

HHA er Egmont Højskolens HjemmeHjælpsAfdeling.

HHA yder hjælp til de elever, der har et begrænset hjælpebehov. Derudover dækker HHA som udgangspunkt alle elevers hjælpebehov om natten. Borger/Assistent-teams kan hente råd og vejledning i HHA, der også i særlige tilfælde kan tilbyde en vis plejemæssig aflastning.

 

Hjælpelærere

Egmont Højskolens hjælpelærere dækker behovet for hjælp i undervisningstiden.

 

Ledsageordning

Egmont Højskolen stiller ledsagere til rådighed til elever, der er bevilget ledsagerordning.

Ledsageren er ikke samtidig højskoleelev. Ledsagelse gives i gennemsnitlig 15 timer om måneden til studietur, fysioterapi og andre selvvalgte aktiviteter på og udenfor højskolen.

 

Senest opdateret: Onsdag, 3. August 2016 15:29
 • VILLAVEJ 25, HOU
 • 8300 ODDER
 • TLF: 87 81 79 00
 • FAX: 87 81 79 79
 • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • CVR nr. 46 23 11 12