Konference på Egmont Højskolen

Invitation til at deltage i konference om Højskolens undervisnings- og samværdsrum samt Borgerstyret Personlig Assistance, Mandag den 18. september, fra 10.30 til 16.00 på Egmont Højskolen, Hou, 8300 Odder

 

Baggrund

assistentEgmont Højskolen har i snart to år arbejdet med et projekt, hvor vi udvikler to læringsprogrammer, der skal opkvalificere vores arbejde med BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) relationen.

På Egmont Højskolen har vi et indgående kendskab til hvilke udfordringer BPA relationen kan give. Egmont Højskolen er en almindelig højskole med et særligt ansvar overfor mennesker med fysiske og kognitive handicap. Skolen har eksisteret i over 60 år og har for øjeblikket 204 elever hvoraf ca. 80 har en funktionsnedsættelse. Af de 80 elever har ca. 40 et handicap af et omfang, så de har personlig assistance mellem 10 timer og 168 timer om ugen. 110 af de nuværende elever er både højskoleelever og ansat som handicaphjælpere hos en enkelt elev med handicap. Støtte, omsorg og pleje sker udenfor undervisningstiden. Både i og udenfor undervisningen arbejder vi med at kvalificere alle vores elever til at indgå i et ligeværdigt højskoleliv, baseret på skolens værdigrundlag: værdighed, myndighed og solidaritet.

Egmont Højskolen har udviklet to læringsprogrammer, der henvender sig dels til borgeren (eleven med handicap) og dels til assistenten. De to læringsprogrammer om BPA-relationen skrives ind i OCNs ramme, da vi mener, at OCN præsenterer en måde at dokumentere uformelle kompetencer, som vi har vurderet passer med Højskolens idé. OCN står for Open College Network og er en metode til at give papir på det vi lærer udenfor skolen. OCN-metoden handler også om at kunne dokumentere sin læring i små skridt, og dermed få et læringsbevis, som samler de dokumenterede færdigheder og kompetencer. OCN arbejder på tre forskellige niveauer: Kendskab, Kundskab og Mestring. Hermed kan man tydeliggøre den uformelle læring.

Mandag den 18. september kl. 10.30 til 16.00 skal Egmont Højskolens to læringsprogrammer præsenteres for samarbejdspartnere, andre højskoler, fagfolk indenfor handicapområdet, politikere og andre interesserede. Vi vil benytte dagen til at sætte fokus på OCN som dokumentationsværktøj, læringsmetoder i Højskolens undervisnings- og samværdsrum og friheden til og ansvaret for at styre sit eget liv.

Konferencens form vil være en blanding af korte oplæg, små paneler og diskussioner ved bordene med efterfølgende bidrag fra salen.

 

Tilmeldingsfrist senest den 8. september 2017.

 

 

Klik for at tilmelde dig


 
Konferenceprogram
Højskolens​ ​undervisnings-​ ​og​ ​samværsrum​ ​samt​ ​BPA​ ​den​ ​18.​ ​september​ ​2017.

Sted: Egmont Højskolen, Villavej 25, 8300 Odder


Ankomst, morgenmad og velkomst

10:30 - 11:00 Ankomst og morgenkaffe/brød
11:00 - 11:10 Velkomst v. Ole Lauth, forstander, Egmont Højskolen

 

Første​ ​blok:​ ​OCN​ ​på​ ​Egmont​ ​Højskolen

 11:10 - 11:20 Introduktion til OCN v. Hanne Skov, leder af OCN Danmark
 11:20 - 12:30 Præsentation af OCN programmerne BPA-arbejdsleder/arbejdsgiver og BPA-assistent og tankerne bag v. Egmont Højskolen
 12:30 - 13:15 Frokost

 

Anden​ ​blok:​ ​Højskolens​ ​undervisnings-​ ​og​ ​samværsrum

13:15 - 13:35 Højskolepædagogik v. Jonas Møller, specialkonsulent FFD
13:35 - 13:55 Et kritisk blik på højskolen som kompetencegivende instans v. Jacob Kjærsgaard Mortensen, forstander, Hadsten Højskole
13:55 - 14:30 Diskussion af Højskolens undervisnings- og samværsrum og Højskolen som kompetencegivende instans.
14:30 - 14:45 Kage og kaffe/the

 

Tredje​ ​blok:​ ​Borgerstyret​ ​Personlig​ ​Assistance​ ​(BPA)​ ​til​ ​debat

14:45 - 15:50 Debat om retten til at bestemme over eget liv (Handicapkonventionens artikel 19), efter indlæg fra Kirsten Normann Andersen, MF, SF og Karina Adsbøl, MF, DF
15:50 - 16:00 Afsluttende bemærkninger og tak for i dag

 

 

Senest opdateret: Mandag, 11. September 2017 10:44