Leder af pedelafdelingen

25-03-2009

 

Et alsidigt job som leder af pedelafdelingen på Egmont Højskolen

Egmont Højskolen søger en leder af pedelafdelingen med tiltrædelse 1. juni 2009.

Vi forventer at du:


 • Kan sikre drift og vedligeholdelse af skolens bygninger, arealer, tekniske installationer og busser.
 • Har forståelse for højskolelivet
 • Har pædagogiske evner
 • Har ordenssans
 • Er serviceminded og kvalitetsbevidst
 • Er fleksibel
 • Er god til at kommunikere på mange niveauer
 • Er ansvarsbevidst og selvstændig
 • Er indstillet på skæve arbejdstider og tilkaldevagter

Vi forventer at du har humor, er faglig dygtig og har lyst til at indgå i et team af praktiske medarbejdere og undervisere i en broget elevflok.

 

Egmont Højskolen er en almindelig folkehøjskole, som har en særlig forpligtigelse overfor mennesker med handicap. Vi udbyder kurser af 18, 24 og 42 ugers varighed. I sommerperioden udbyder vi kurser af 1 uges varighed.

 

Skolen har en fast medarbejderstab på ca. 80 mennesker og har i løbet af et år ca. 700 kursister og elever.

 

Løn efter statens takster. Skriftlig ansøgning senest den 17. april 2009. Ansættelsessamtaler den 27. og 28. april.

 

OM JOBBET:

Leder af pedelafdelingen

 

Lige nu er der ansat 5 i pedelafdelingen heraf 2 på særlige vilkår. Afdelingens mål er at sikre drift og vedligehold af skolens bygninger, arealer, tekniske installationer og busser samt at bistå elever med at løse konkrete praktiske problemer.

En leder i pedelafdelingen skal favne følgende områder:

 

Ledelse

 • Deltager i personale-og afdelingsledermøder
 • Indberetter til kontoret(fravær, overtimer, ferie m.m.)
 • Leder møder i egen afdeling
 • Omfordeler opgaver ved fravær
 • Ansætter og afskediger medarbejdere
 • Forhandler løn og arbejdsforhold
 • Økonomi og administration

Lægger budget

 • Indhenter og sammenligner tilbud, forhandler priser med leverandører
 • Udfylder registreringsskemaer el, vand, varme og timesedler
 • Kontrollere og underskriver regninger

 

Personaleforhold/trivsel

 • Samtaler med den enkelte medarbejder
 • Holder kontakt med syge/fraværende kolleger
 • Deltager i personalearrangementer

 

Kontakt med folk uden for skolen

 • ansvar for kontakt til leverandører, reparatører og håndværkere, entreprenører og arkitekter, hjælpemiddelcentraler og kommuner, pårørende til elever.
 • Taler med ledige i arbejdsprøvning.

 

Afdelingens interne organisering

 • Kurser til egen og medarbejderes efteruddannelse
 • Arbejdsdeling og vagtplaner
 • Indlæser og ajourføre vedligeholdelsesprogram på IT
 • Planlægger opgaver og løser akutte problemer
 • Drøfter forbedringer af opgaveløsninger med medarbejderne

 

Samarbejde med andre afdelinger

 • Koordinerer afdelingens arbejde med andre
 • Læser informationer på Intranettet
 • Bidrager med informationer

 

Udvikle skolen

 • Kommer med forslag til forbedringer
 • Er med til at planlægge udviklingsprojekter
Senest opdateret: Fredag, 26. December 2014 15:40