Højskolelærer

Vi søger en dygtig og engageret dansklærer, der har et aktivt forhold til brug af IT i undervisningen. Danskundervisningen ligger dels på højskolens flexlinie, hvor dansk har 4 timer om ugen, dels som et modulfag også med 4 timer om ugen.


 

Vi forventer, at du har humor, er fagligt dygtig, optimistisk og igangsættende og har lyst til at undervise og arbejde i en broget elev-og lærerflok. Som det fremgår af vores hjemmeside, har vi mange fagområder, så skriv i ansøgningen hvad du også kan,

 

Egmont Højskolen er en almindelig folkehøjskole med det særlige kendetegn, at nogle af eleverne/kursisterne er mennesker med et handicap.

 

En fuldtidsansat højskolelærer underviser 543 timer om året, og derudover er der “det med højskolen forbundne arbejde”, som bl.a. dækker over dag-og weekendvagter, møder, udvalgsarbejde, fagrelaterede kontakter uden for huset samt kontaktlærerarbejdet med eleverne, som omfatter et ugentligt møde med gruppen, vejledning og socialt samvær.

 

Stillingen er med tiltrædelse 1. januar 2007.

 

Lønnen følger finansministeriets takster, da der ingen overenskomst er på området. Du kan læse mere på: www.ffd.dk (Under administration er der henvisning til løn-og ansættelsesvilkår). Der kan ikke anvises bolig.

 

Skriftlig ansøgning (brev, fax, mail) skal være os i hænde senest onsdag den 19. december 2006. Samtaler vil finde sted den 20. og 21. december.

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til Karin Busk Sørensen 51292530

Senest opdateret: Fredag, 26. December 2014 15:40