Fællestimer

Fællestimer er aktiviteter, som alle elever deltager i.

Morgensamling:

Når morgenmaden er ryddet væk, er der morgensamling i Lillesalen med morgensang samt foredrag eller oplæg ved vagtlæreren. Det er også her der er mulighed for at give praktiske oplysninger til alle.

 

Bordgruppemøder:

Mandag kl.11 (14) mødes du med de andre i den bordgrupper, du er tilknyttet under højskoleopholdet. Gruppen fungerer som dit "nærmiljø". Gruppen spiser sammen, og i samarbejde medde tilknyttede lærere indgås aftaler om fælles opgaver, aftenarrangementer m.m.

Husmøder:

Alle elever, lærere og repræsentanter fra de praktiske afdelinger drøfter forskellige forhold, som vedrører fællesskabet.

 

Fællestimer:

Onsdag aften er der fællesundervisning. Det kan bl.a. være foredrag med højskolens lærere eller med gæster udefra.

 

Højskoletimer:

En gang om ugen er der højskoletimer, som primært er oplæg til efterfølgende debat om aktuelle begivenheder eller emner. Oplægsholdere kan være højskolens lærere eller gæster udefra.

 

 

Alle fællestimer er obligatoriske.

 

Senest opdateret: Fredag, 15. Juni 2018 10:27