Faglige Færdigheder

Video

- en kort præsentation af Hovedfaget i billeder og lyd

Fagbeskrivelse

Faglige Færdigheder er i Det refleksive tænkende fagrum,

hvor fagene handler om hjerte, hjerne og mave.

Fagligt indhold
- hvad går faget ud på?

 

Faglige Færdigheder er et Hovedfag, hvor du kommer til at arbejde med dansk, matematik og samfundsfag, som er grundlæggende for at være en selvstændig medborger i Danmark.

Vi lærer og træner danskfaglige og matematiske færdigheder, som er vigtige for, at du kan deltage aktivt i et hverdagsliv, og vi arbejder med samfundsrelaterede emner og aktuelt indhold.

Du skal ikke være bekymret for, om du kan for meget eller for lidt. Undervisningen bliver tilpasset, så det passer lige til, hvad du kan og gerne vil.Elever arbejder med iPads på Faglinien

I matematik arbejder vi med tilbud omkring indkøb ,udregne opskrifter, lommepenge, ser på regninger og styring af egen økonomi. Alt sammen noget du kan bruge i din hverdag.
Vi bruger vi primært færdighedsregning og problemregning, de fire regnearter ( + - * /) procenter, brøker, længde, vægt og andre målemetoder til fx temperatur og tid.

I dansk arbejder du bl.a. individuelt med læsning, skrivning og stavning på dit eget niveau. I det mundtlige kommer du til at arbejde med, hvordan du kan blive bedre til at formulere dig og fx berette om noget der er sket, fortælle historier, diskuterer osv.

Vi bruger iPad'en en del, og imens du er på linjen, kan du låne en iPad'en. Vi arbejder også med at finde ud af, hvilke hjælpemidler, der kan være til gavn for dig i hverdagen fx iPads, computere, skrivestøtteprogrammer osv..

 

Undervisningsformer
- hvordan gør vi?

 

Fælles, individuel, praktisk, teoretisk, emner.
Emner i dansk kan være filmanalyse, eventyr, kærlighedshistorier, krimi-noveller eller analyse af humor.
Emner i matematik kan være: hverdagsmatematik, budget, indkøb, økonomi, forløb med mål og vægt.

 

Du kan selv være med til at bestemme hvilke emner vi skal arbejde med. Derudover arbejder vi også individuelt, hvor dine behov for at træne dansk og matematik bliver tilgodeset.

 

Forudsætninger
- hvad forventer vi af dig som elev?

 

Du kan deltage uanset hvordan du selv synes dine forudsætninger er. Vi tager en snak med dig når du starter.
At du er motiveret og har tænkt over, hvad du gerne vil. At du er nysgerrig og har mod på at bruge den nye viden du for i undervisningen.

 

Kompensation
- hvad gør vi for at alle kan være med?

 

Vi bruger kompenserende hjælpemidler og laver specielle opgaver, som passer til dit niveau.
Man arbejder i et passende tempo og der er hjælpelærer omkring dig, som hjælper med alt det praktiske.

 

Praktiske forhold
- hvad har vi at gøre med?

 

Vi bruger SmartBoard, computere, specielle tastaturer og mus, forskellige specielle programmer til at træne dansk og matematik.
Derudover vil der være mulighed for at låne en iPad.

 

Aktiviteter i og ud af huset
- hvad gør vi?

 

Vi har base i vores faglokale, hvor vi har alle de hjælpemidler, der skal til.
I forbindelse med et tema kan vi vælge at tage en tur ud af huset.

 

Vælg dette Hovedfag hvis du...
- hvilket udbytte får du som elev?

 

...har en drøm om at blive mere selvstændig
...har en drøm om at tage en skoleeksamen
...har en drøm om at få styr på hvilke hjælpemidler du kan gøre brug af
...har en drøm om at træne dine skrive-, læse-, regne- og samtalefærdigheder.

 

Det du lærer, kan du anvende i din hverdag, og det er ikke så ringe endda:-)


 


 

FAQ

Hvorfor skal jeg vælge Faglige Færdigheder?
•Du kan vælge Faglige Færdigheder hvis du har lyst til at træne og udvikle dine dansk og matematik færdigheder.
•Du skal vælge Faglige Færdigheder, hvis det indgår i din STU plan
•Du skal vælge Faglige Færdigheder, hvis du i din hverdag bruger digitale hjælpemidler til kommunikation.
•Men husk - Faglige Færdigheder er for alle – typisk er det for dig, der ikke har gennemført en afgangsprøve fra folkeskolen.

 

Skal jeg have min egne computer med?
Nej, men hvis du har en bærbar PC, må du gerne bruge den.

 

Hvordan tager jeg en skoleeksamen?
Det kan du ikke gøre på Faglige Færdigheder, men her kan du gøre dig klar til at tage en 9. klasse dansk/matematik på FVU eller VUC.
Hvis du ønsker at starte en 9. klasse på VUC i Odder, kan du få undervisning der støtter dig i arbejdet og i arbejdsformer.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har et sprog og bruger symboler?
Vi har tilknyttet en kommunikationsvejleder, som du kan arbejde sammen med. På Faglige Færdigheder kan du arbejde videre med rutiner og opgaver omkring din kommunikation.

 

Hvad hvis jeg måske er ordblind?
Det skal du ikke bekymre dig om. Det er vi gode til at arbejde med. Vi har forskellige muligheder for hjælpeprogrammer til PC og iPad.

 

Hvad hjælper hjælpelæreren med?
En hjælpelærer hjælper dig med alt praktisk i undervisningen.

 

 

Senest opdateret: tirsdag, 20. juni 2017 11:30