Hovedfag

Hovedfagene på Egmont Højskolen skal sikre, at du deltager i nogle faglige forløb, hvor der er tid og plads til fordybelse.

 

Som du kan læse mere om under Skema, fag og fagvalg, har vi inddelt fagene i forskellige fagrum med hver sin farve:

 

 De røde fag – Det refleksive rum     De grønne fag – Det musiske rum

 De blå fag – Det bevægende rum    De gule fag – Det kreative rum

 

Egenbetaling: På de fleste hovedfag vil der være en egenbetaling, som dækker ekskursioner, materialer mm. Du kan se beløbene i de enkelte hovedfags fagbeskrivelser.

 

Du kan se mere om de enkelte fag via menu'en til venstre, men her kan de se, hvilke fagrum Hovedfagene ligger i:

 

Hovedfag 1

Hovedfag 2

FolkeMødet

Gastronomi

Mit Liv Mit Ansvar

Samfundslaboratoriet

Faglige Færdigheder

Grøn Front

Mad Uden Mor

Psykologi

RØST

MusicLab

Alt på spil

Elektronisk Musik

Medie

Friluftsliv 1

Idræt

Svømning

Vandsport 1

Bold, Bad og Bevægelse

Friluftsliv 2

Kajak

Vandsport 2

Keramik

Skrueakademiet 1

Tekstil & Design

Kunst

Skrueakademiet 2

 

 

Skema

Her kan du se skemaet for efterårs-semesteret.

Læg mærke til, at Hovedfagene løber hele semesteret, men at du skal skifte Modulfag efter efterårsferien.

 


Skema for forårssemesteret 2018 - før påskeferien

 

Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8:30-09:00

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

9:10-10:35

 

A-modul

 

Hovedfag 1

A-modul Hovedfag 2

Højskoletimer

10:35-11:00

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause


11:00-12:30

B-modul

Hovedfag 1

Individuelle
UV-forløb,
Bordgruppe

Hovedfag 2

C-modul

12:30-14:00

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost


14:00-15:30

 

B-modul

 

Hovedfag 1

(Fri-eftermiddag)

Hovedfag 2

C-modul

20:00

   

Fællestimer

   

 

 


Skema for forårssemesteret  2018 - efter påskeferien

 

Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8:30-09:00

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

9:10-10:35

 

D-modul

 

Hovedfag 1

D-modul

Hovedfag 2

Hovedfag 2

10:35-11:00

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

11:00-12:30

Højskoletimer

Hovedfag 1

Individuelle
UV-forløb,
Bordgruppe

Hovedfag 2

Faglig Fredag

12:30-14:00

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

14:00-15:30

 

Hovedfag 1

 

Hovedfag 1

(Fri-eftermiddag)

Hovedfag 2

Faglig fredag

20:00

   

Fællestimer

   

 

 

Senest opdateret: fredag, 5. januar 2018 18:38