Ordensregler

Hovedreglen er

– at man altid opfører sig, så andre kan være tjent med ens selskab.

 

Det betyder, at der skal være ro på gange og værelser kl. 23.00.

Man står op om morgenen og passer det, man skal.

Ligeledes kan brug af euforiserende stoffer og misbrug af alkohol medføre omgående bortvisning.

Ved overtrædelse af ovennævnte indkaldes eleven til en samtale.

 

 

Alkohol

Det er tilladt at drikke alkohol, kun på dage, hvor der ikke er undervisning dagen efter.
Dog kan baren åbnes en hverdag indtil kl. 22.30, enten i forbindelse med en aktivitet eller et onsdagsarrangement. Barudvalget laver en kalender og laver aftaler med vagtlæreren.
Der kan holdes fester fredag og lørdag (med mindre dagen efter er en undervisningsdag)
Hvis der drikkes udendørs (fredag, lørdag) skal der ryddes op inden man går. Ved fester i Projektkontor og Lillesal kan oprydningen ligge dagen efter.
 

Hash

  1. En samtale om misbrug skal sammenlignes med tjenestelig samtale og nedfældes skriftligt ved positiv test/resultat. Videre forløb aftales individuelt, og medfører én eller flere af nedenstående tiltag:
    - månedlige test og samtale
    - behandling og hjælp
    - manglende mulighed for genansættelse som assistent og hjælpelærer
    - bortvisning

  1. Vi forbeholder os ret til at vurdere fra sag til sag, hvilke konsekvenser der skal i brug.

Vi forbeholder os ret til at lave en test på baggrund af begrundet mistanke.

Hvis testen er positiv anser vi det for brud på skolens regler, selvom indtaget er sket uden for skolen matrikel.

 

Info:

Det er indholdet af aktivt stof i blodet, der måles, når man skal påvise, om en trafikant har kørt i hashpåvirket tilstand. Det aktive stof i cannabis hedder THC. Man kan påvise THC i flere timer eller dage efter indtagelsen - hvor lang tid, der går, afhænger af indtagelsesmåden og mængden.

 

Straffen for at køre med narkotika eller ulovlig medicin i blodet svarer til straffen for at køre med 1,2 promille. Dvs. at 1. gang får man frakendt kørekortet ubetinget i 3 år og får en bøde.

 

 

 

Senest opdateret: torsdag, 4. januar 2018 11:10