Skema, fag og fagvalg

På Egmont Højskolen vælger du 2 typer af fag:

 

  • Hovedfag
    Du skal have to Hovedfag, som du har hele semesteret.
    I sommerhalvåret har du lidt flere timer i de to Hovedfag, end du har i vinterhalvåret.

  • Modulfag
    Du skal have to Modulfag i første halvdel af semesteret og tre Modulfag i anden havldel.
    Fagene skiftes ca. midt i semestrerret, hvor du altså får mulighed for at vælge nye Modulfag.

 

Valg af fag

Du skal vælge dine fag i løbet af introduktionsforløbet i de første par uger. I den forbindelse vil fagene blive præsenteret, og din kontaktlærer vil vejlede dig, så du får sammensat et godt skema.

Men du kan – og bør – allerede nu, og i hvert fald inden du starter på højskolen, sætte dig ind i, hvad de forskellige fag indeholder, så du i forvejen er sporet ind på mulighederne.

Derfor har vi forsøgt at præsentere vores fag med både tekst, lyd og billeder, og du kan læse mere og se en lille præsentationsfilm om de forskellige Hovedfag via menuen her til venstre.

(Modulfagene bliver først endeligt fastlagt kort inden semester-start, men du kan se den foreløbige plan under "Modulfag").

 

Skema og fag-sammensætning

Et skema (se nederst på siden) på Egmont Højskolen består af Hovedfag, Modulfag og fælles undervisning, og der er et par regler i forhold til de fag du vælger.

I dit samlede skema, skal »"Undervisning af Bred Almen Karakter'"(UBAK) udgøre mindst 50 % - jvf. højskolelovens § 15: "Undervisningen i et fag eller en faggruppe på et kursus kan højst omfatte halvdelen af undervisningen for den enkelte elev, medmindre undervisningen i faget eller faggruppen er af bred almen karakter."«

 

Vi sørger for, at der er "Undervisning af Bred Almen Karakter" i alle fag, så du opfylder højskolelovens krav, og derudover skal du vælge dine fag indenfor forskellige fagområder.

 

Fagligt udbytte og faglig bredde

Måske er der noget særligt, du gerne vil have ud af dit højskoleophold, og her har dit valg af fag stor betydning.

Det er altså vigtigt, at du sætter dig godt ind i hvilke muligheder du har, og hvad de forskellige fag indeholder.

 

Vi mener, at det er vigtigt, at du bruger dit højskoleophold til at prøve dig selv af indenfor flere forskellige sider af, hvad højskolelivet tilbyder.

Det betyder, at du skal vælge dine fag indenfor forskellige fagområder, og for overskuelighedens skyld har vi givet fagområderne hver sin farve

 

Fagområder = rum

De forskellige fagområder har vi valgt at kalde for "rum", fordi vi tænker, at man med fagene går ind i et rum af muligheder, som har forskelligt fokus og hvert sit karakteristika.

Du kan se fagrummene nedenfor, – og som antydet er der en tanke bag inddelingen, så du kommer i berøring med fag, som udfordrer dig på forskellige måder.

 

De forskellige fag-rum har i oversigterne fået hver sin farve:

 

 De røde fag 

- har fokus på hjerne og hjerte, og rummet kalder vi

"Det refleksive rum".

 

 De grønne fag 

- handler om ord, lyd og billede, og i fagene her kommer du til at arbejde med at udtrykke dig gennem musik, film mv. Derfor kalder vi rummet for

"Det musiske rum".

 

 De blå fag 

- handler om ting som krop, bevægelse og puls, og vi har valgt at kalde rummet for

"Det bevægende rum".

 

 De gule fag 

- handler om øje, form og hånd, og det kalder vi

"Det kreative rum".

 

 

Hvad kan du så vælge og ikke vælge ...

Du må kun have et vist antal timer indenfor samme fagrum.

Vælger du to Hovedfag i samme farve, kan du derfor ikke vælge flere fag i dén farve som Modulfag.

Der er dog en undtagelse: Fagene i det røde rum (Det refleksive tænkende rum) er så brede og forskellige, at de ikke lægger begrænsninger på dit øvrige fagvalg.

 

Vælger du dine Hovedfag i to forskellige farver/fagrum, eller vælger du to røde Hovedfag, har du altså frit valg i Modulfags-blokkene.

 

Eksempel
Vælger du fx. Friluftsliv som Hovedfag 1 og Kajak som Hovedfag 2 (begge er blå Hovedfag)
- kan du ikke vælge nogle blå Modulfag.
 
Eksempel
Vælger du fx. Friluftsliv (blå) som Hovedfag 1 men i stedet Filmakademiet (grøn) som Hovedfag 2
- har du frit valg i Modulfags-blokkene.
 
Eksempel
Vælger du fx. Gastronomi (rød) som Hovedfag 1 og Psykologi (rød) som Hovedfag 2
- har du også frit valg i Modulfags-blokkene, da de røde fag ikke blokerer for hinanden.

 

Din kontaktlærer vejleder dig, så I sammen får lavet et godt og bredt skema, som både udfordrer dig og understøtter de ting, du gerne vil have ud af dit højskoleophold.

 

 

Skema

Her kan du se skemaet - læg mærke til, at du skal skifte modulfag ca. midt i semesterret:

 


Skema for forårssemesteret 2018 - før påskeferien

 

Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8:30-09:00

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

9:10-10:35

 

A-modul

 

Hovedfag 1

A-modul Hovedfag 2

Højskoletimer

10:35-11:00

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause


11:00-12:30

B-modul

Hovedfag 1

Individuelle
UV-forløb,
Bordgruppe

Hovedfag 2

C-modul

12:30-14:00

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost


14:00-15:30

 

B-modul

 

Hovedfag 1

(Fri-eftermiddag)

Hovedfag 2

C-modul

20:00

   

Fællestimer

   

 

 


Skema for forårssemesteret  2018 - efter påskeferien

 

Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8:30-09:00

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

9:10-10:35

 

D-modul

 

Hovedfag 1

D-modul

Hovedfag 2

Hovedfag 2

10:35-11:00

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

11:00-12:30

Højskoletimer

Hovedfag 1

Individuelle
UV-forløb,
Bordgruppe

Hovedfag 2

Faglig Fredag

12:30-14:00

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

14:00-15:30

 

Hovedfag 1

 

Hovedfag 1

(Fri-eftermiddag)

Hovedfag 2

Faglig fredag

20:00

   

Fællestimer

   

 

Senest opdateret: fredag, 5. januar 2018 18:39