Hovedfaget:

BPA Akademiet

Fagbeskrivelse

Fagligt indhold

- Hvad går faget ud på?

Faget er for dig, der har assistenter på Egmont Højskolen og ønsker at udvikle dig i rollen som arbejdsleder.

Dette hovedfag er relevant for dig:

  • der allerede har bevilget en BPA-ordning og er på vej ud i selvstændig bolig.
  • der er uerfaren og skal finde ud af at håndtere din BPA-ordning på Egmont Højskolen
  • der har drømme om at få en BPA-ordning med tiden og gerne vil have afklaret, om det er en god ide.

Faget vil sikre dig viden om regler for BPA, rollen som arbejdsleder, valg af arbejdsgiver, arbejdsbeskrivelse, væsentlige vilkår, rekruttering og oplæring af hjælpere/assistenter, samarbejde og konflikthåndtering og meget meget mere.

Vi arbejder med at forvandle alle dine praktiske erfaringer fra dagligdagen med assistenter på højskolen til reel viden om, hvordan du bliver en god arbejdsleder.

Vi sørger for at du får mulighed for at udveksle viden med andre borgere med BPA-ordning, og du får også håndfast viden og teoretiske oplæg fra underviserne om de forskellige emner.

BPA-bog

Som en del af arbejdet med de forskellige emner vil du få mulighed for at udarbejde – eller arbejde videre på – din helt egen personlige BPA-bog.

En slags personalehåndbog til dit team, hvor du nøje beskriver dine behov, forventninger og krav til, hvordan arbejdet skal udføres i netop din BPA-ordning.

BPA-bogen er et godt redskab til at få arbejdsopgaver og forventninger tydeligt formuleret for dig selv og dine assistenter, hvilket kan lette dit eget og assistenters/vikarers arbejde og hindre mange konflikter.

Læringsbevis på dine BPA-arbejdslederkompetencer

Du har mulighed for at få et læringsbevis på dine kompetencer som arbejdsleder.

Egmont Højskolen har udviklet et forløb for BPA-undervisning, der indeholder 50 forskellige læringsforløb i samarbejde med en organisation der hedder OCN.  

Du løser særlige opgaver som en del af undervisningen, når vi arbejder med de forskellige temaer og emner. De indsamles af underviserne og til slut kan du få et godkendt læringsbevis der dokumenterer, hvad du lige nu kan som arbejdsleder. .

Dette læringsbevis er lige blevet anerkendt af Kommunernes Landsforening til brug i kommunernes vurdering af egnethed i forhold til en BPA-ordning. Du kan altså bruge dette bevis ifm ansøgning om en BPA-ordning.

Undervisnings-former

- hvordan gør vi?

I undervisningen bruger vi mange forskellige former.
Der er alt fra oplæg fra underviserne, fælles udveksling af erfaringer, debatter, gruppearbejde, løse opgaver individuelt, oplægsholdere udefra. Vi har også ture ud af huset som kan være: besøg hos arbejdsgiverfirmaer, besøg hos erfarne BPA-arbejdsledere, besøge en sagsbehandler m.m. .
Du skal også løse kompetence-opgaver enten i undervisningen og måske også i fritiden sammen med dine assistenter eller i samarbejde med din kontaktlærer.

Forudsætninger

- hvad forventer vi af dig som elev?

Vi forventer, at du engagerer dig i arbejdet med at blive en god arbejdsleder og forstår, at dette er et langstrakt udviklingsarbejde – med dig selv og med dine relationer til andre.

At du vil sætte dig selv i spil i debatter og udveksling af erfaringer.

At du er indstillet på, at arbejdet med faget fx opgaveløsning også kan foregå uden for undervisningstiden, idet det nogle gange kan være relevant at inddrage assistenter eller kontaktlærer.

Kompensation

- hvad gør vi for at alle kan være med?

Alle kan være med på faget uanset forudsætninger – både helt nye elever uden erfaring med en hjælpeordning og erfarne BPA-arbejdsledere.

Vi forsøger at skabe et rummeligt læringsmiljø, hvor alle bidrager med det de kan, og hvor undervisning såvel som opgaver tilpasses den enkeltes niveau og ambitioner.

Har du et kommunikationshandicap er det ikke et problem. Undervisningen tager nemlig højde for at du får tid og rum til at kommunikere via Tobii, Bliss, iPad m.m.

Har du behov for hjælp, har vi hjælpelærere i undervisningen til eksempelvis: praktisk hjælp, oplæsning af tekst, sekretærbistand ved skrivning mm..

Praktiske forhold

- hvad har vi at gøre med?

Det er praktisk hvis du har en bærbar computer eller en tablet (fx iPad), du kan medbringe i undervisningen, men har du ikke nogen, så løser vi det på anden vis.

Alt det materiale vi arbejder med i undervisningen, i forhold til “Din BPA-bog” og i forhold til læringsbeviset kan du arbejde med både i papirudgave og digitalt.

Aktiviteter i og ud af huset

- hvad gør vi?

Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, debatter, besøg af kompetente gæsteundervisere og ture ud af huset, hvor vi besøger f.eks. erfarne BPA-borgere, kommunal forvaltning, arbejdsgiverfirma/organisation mm..

Vælg dette hovedfag hvis du...

- hvilket udbytte får du som elev?
  • vil afklare din fremtid i forhold til en mulig BPA-ordning
  • på et tidspunkt vil søge om en BPA-ordning. Det læringsbevis du laver og din BPA-bog kan bruges ifm ansøgningen som dokumentation på dine kompetencer.
  • har lyst til at styrke din viden og kompetencer som arbejdsleder i et BPA-team
  • vil blive bedre til at afklare og udtrykke dine egne behov i et godt samarbejde med assistenter eller andre hjælpepersoner du møder i dit liv.
  • vil forberede dig bedst muligt på et selvstændigt voksenliv efter dit højskoleophold.

Det refleksive fagrum

hvor fagene handler om hjerne og hjerte.

Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat brug af siden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik.