Tanker fra en skaldepande - 1994

Et samfund for alle

 

"Et samfund for alle" var det overordnede tema for den kongres, som Dansk Handicap Forbund holdt på Egmont Højskolen fra den 20. til den 23. oktober. Tidligere har undervisningsminister Ole Vig Jensen arbejdet på at sikre uddannelse til alle. På skolen arbejder vi stadigt på vores store projekt - et søsportcenter for alle. En ting er proklamationerne, noget andet er at omsætte slagordene til virkelig handling.

 

Tanker fra en kannibal

 

Fernando Savater er navnet på en spansk filosof, som har skrevet en meget omtalt og letlæst bog med titlen "Tanker fra en kannibal". Den har undertitlen "Etik for alle". Bogen er skrevet til hans søn - og til alle, som ønsker sig et godt liv.

 

Et helt kapitel handler om "at sætte sig i andres sted". Han skriver bl.a.:

"… At anerkende en anden
som et medmenneske betyder,
at man forsøger at sætte sig ind
i den andens inderste tanker
og et øjeblik ser verden
ud fra den andens synsvinkel …"

Hvad har et sådant højtravende citat med et samfund for alle at gøre? Lidt forklaring følger.

 

Hvert år, når vi starter et nyt vinterhold på Egmont Højskolen, ser vi frem til at modtage de nye elever, som vi skal dele fællesskabet med i den kommende vinter. Når de første par dage så er gået, kommer 2-3 elever og meddeler, at nu vil de rejse. De synes, at der her på skolen er for få "normale", og alt for mange handicappede.

 

De er naturligvis i deres gode ret til at mene, at skolen er for belastende for dem, men vi bruger dog en del energi på at drøfte den slags udsagn. I år var det en pige, som i øvrigt gerne vil være socialrådgiver, der ikke kunne holde ud at se på alle rullestolene… Den anden var en noget svært handicappet pige, som ikke mente, at hun havde noget tilfælles med "den slags", der er her på skolen…

 

Anerkend mennesket

 

Vi møder altså holdningen: "Der er for mange handicappede på Egmont Højskolen. Nogle få er OK, men hvis de udgør mere end 15%, er det ikke til at holde ud." Det modsatte synspunkt findes også: "Hvor er det dejligt at være på en skole, hvor man kan lære om, hvordan handicappede er, for det skal jeg bruge i min fremtidige uddannelse."

 

Begge synspunkter er lige trættende og udspringer dels af mediekulturens fremhævelse af de smukke og perfekte mennesker og dels af behandlerkulturen.

 

Den spanske filosof vil med andre ord sige os: "Se så at få øjnene væk fra kørestolen eller krykkerne, og anerkend det menneske du har overfor dig. Det er ikke en diagnose du taler med, men et menneske. Et samfund for alle kræver træning i, at mennesker betragter hinanden som mennesker, og at man lærer at sætte sig ind i andres inderste tanker."

 

Når alle skal være med i samfundet, det vil sige på arbejdsmarkedet, i uddannelsessektoren, på boligmarkedet, i trafikken etc. - udspringer det af ønsket om at fastholde eller udvikle nogle paroler for velfærdsstaten.

 

Verden har ændret sig og er blevet mere udviklet og indviklet. Derfor kan det være svært at se de mere følelsesmæssigt betingede barrierer, der skal overvindes for at få et samfund for alle.

 

Et samfund for alle kræver træning i, at mennesker betragter hinanden som mennesker, og at man lærer at sætte sig ind i andres inderste tanker

 

Højskole i 150 år

 

I år er det 38 år siden der blev startet højskole i Hou. Det er intet mod Rødding Højskole. Den blev grundlagt for 150 år siden. Og det er blevet fejret godt og grundigt. Men selvom Egmont Højskolen siden sin start har haft et andet udgangspunkt end Rødding og er blevet grundlagt i en anden tid, så er udgangspunktet det samme. En skole med et fællesskab, som skal skabe hele mennesker, der modent og myndigt kan blive i stand til at forvalte eget liv - og være med i de processer/beslutninger det demokratiske liv er baseret på.

 

Solidariteten kan læres - det tror vi på Egmont Højskolen - ellers skal vi ikke holde højskole. Vi tror også på det enkelte menneskes ret til at forvalte eget liv myndigt og værdigt. Kvalitet skal også med i denne sammenhæng.

 

Kvalitet

 

Kvalitet kan handle om penge og teknik, men kvalitet handler også om de grundholdninger et samfund baseres på. Kvalitet på det etiske område kræver engagerede mennesker, som med humor og politisk tæft tør vise vejen, og som kan modvirke en total individualisering af problemerne. Noget er samfundets opgave - og her skal holdes fast, og noget er den enkeltes eget tilværelsesprojekt. Den spanske filosof stiller det således op:

"… Det at ville have et godt liv
er i sidste ende det samme
som at ville give et godt liv til andre …"

Formålsparagraf

 

Vi vil her på skolen sikre en skole for alle, derfor har vi brugt mange timer på at omsætte denne tænkning i en ny formålsparagraf. Også den nye tilskudsbekendtgørelse kræver, at skolen har en formålsparagraf, hvoraf det bl.a. skal fremgå, hvilket idégrundlag skolen har. Efter et oplæg fra personalerådet, har bestyrelsen vedtaget en ny formålsparagraf for Egmont Højskolen:
Egmont Højskolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, at drive folkehøjskole. Vi lægger vægt på samspillet mellem mennesker, med særligt ansvar over for mennesker med fysiske handicap. Vi vil skabe et miljø, hvor mennesker med forskellige liv og muligheder mødes og gennem tilegnelse af viden og ved nye muligheder, engageres i livet og samfundet. Vi opfatter solidaritet, myndighed og værdighed som centrale begreber for skolen.

 

Myndighed var et af de begreber, som mest er blevet vendt og drejet. Mange synes, der er noget autoritært ved ordet. I den her sammenhæng skal myndighed forstås, som den myndighed, der udgår fra det enkelte menneske - og er jo altså det modsatte af det at være umyndig.

 

Det kræver handling

 

Når der politisk skal gøres noget konkret for at skabe et samfund for alle, skal der handles. Love, regler og strukturer skal skabes, for at administratorerne kan håndtere den nye trend. Men vigtigst af alt bliver det, at den enkeltes ret til at vælge fastholdes og udvides.

 

Oftere og oftere har jeg de seneste år oplevet en total mangel på forståelse for de ønsker og følelser unge førtidspensionister kan have. Systemet er tilbøjeligt til at tildele en pension, og så overlade den enkelte til sig selv. Det drejer sig om unge førtidspensionister, der ønsker uddannelse eller bolig. De føler sig fastlåst af systemtænkning og fordomme.

 

Når børn og unge segregeres til særlige skoler eller uddannelsessteder, fordi der ikke er valgmuligheder - når fysiske barrierer forhindrer gangbesværede og kørestolsbrugere i at bevæge sig frit i samfundet - når arbejdsmarkedet kun er for de produktionsaktive - når…

 

Meget er ganske vist et spørgsmål om teknik, penge og tænksomhed, men først og fremmest drejer det sig om respekten for det enkelte menneskes ret til frit at vælge livsvilkår. Og det er og bliver den største opgave i et samfund for alle.

 

Som nævnt i indledningen, arbejder vi støt frem mod det mål, at få skabt et Søsportcenter for alle i Hou. Mange timers arbejde har båret frugt. Den 16. september meddelte Arbejdsmarkedets Feriefond, at det på deres bestyrelsesmøde var besluttet at støtte projektet med 16.1 millioner. De resterende godt 3 millioner arbejdes der nu hårdt på at fremskaffe. Meget spændende arbejde ligger forude.

 

Dette årsskrift er blevet til på rekordtid, men vi synes selv, at det på en god måde afspejler 1994 på Egmont Højskolen. Oven på dette (igen i år) lange og noget spredte indlæg vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår og takke alle samarbejdspartnere, ansatte, elever, kursister og øvrige venner af huset, for et godt 1994.

 

- Ole Lauth

Senest opdateret: Onsdag, 21. Januar 2015 12:13