Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
2.jpg

Folk i projektet

Bevægelseseksperimentarietforegår i et samarbejde mellem Egmont Højskolen og Syddansk Universitet.

SDU står for den mere hardcore videnskabelige del, mens Egmont Højskolen sørger for en kontinuerlig daglig praksis gennem undervisning på højskolen. Udover de højskole-elever, der deltager i eksperimentariet, er der en række lærere tilknyttet faget "Bevægelseseksperimentariet".

Underviserne på projektet er sammensat af forskellige typer med forskellige kompetencer for at tilgodese en bred tilgang til opfattelsen af begrebet ‘bevægelse’. Derudover sikres det, at eleverne også undervises i: samarbejde, kroppens fysiologi/anatomi, hjælpemidler og tilpasning, korrekt anvendelse af maskiner og målrettet træning.

 

På siden med deltagere kan du læse case-historier om elevernes udvikling, og herunder er der en præsentation af forskere og lærere tilknyttet projektet:

 

Lisa Schlage, Egmont Højskolen

Lisa SchlageLisa Schlage er til daglig idrætsunderviser på Egmont Højskolen.

Hun er uddannet folkeskolelærer, og har i de sidste 17 år beskæftiget sig med tilpasset idræt både i sit faglige arbejde på højskolen og igennem mangeårigt frivilligt arbejde i Dansk Handicapidrætsforbund (DHIF).

Det betyder, at hun har stor indsigt og føling med, hvad der foregår på handicapidrætsområdet generelt i Danmark og deltager i konferencer uden for landets grænser.

Lisa har en Master i Idræt og Velfærd med tilvalgsfag omkring på fysisk aktivitet og funktionshæmning. Hendes tilgang er, at inspirationen til forskellige bevægelsesformer kan hentes mange steder, hvis man tænker aktiviteter og tilpasning ind.

Legen er et godt udgangspunkt for at være fysisk aktiv - i legen glemmer man ofte sig selv. Hun hælder til, hvad ‘de kloge mennesker’ siger, at man skal glemme kroppen for at kunne bruge den optimalt.

Eleverne, der møder Lisa i undervisningen, undersøges nysgerrigt med et skarpt blik for, hvilke ressourcer og muligheder de har, der kan bygges videre på - og ikke så meget begrænsningerne.

Lisa betegnes af folk i huset og udenfor huset, som en stor og uundværlig ressource og ildsjæl på handicapidrætsområdet. Hendes kendskab til hjælpemidler er imponerende, og mangler der noget, så fremstiller Lisa det selv. Det er derfor svært at forestille sig en aktivitet, som Lisa ikke kan tilpasse enten ved at sy en dims, fremstille et aggregat eller bare lave aktiviteten om.

 

 

Peter Scharling, Egmont Højskolen

Peter ScharlingPeter Scharling er til daglig adventure- og idrætsunderviser på Egmont Højskolen, hvor han har været siden 2001.

Peter er ofte at finde udendørs i skoven, på marker, stier, i træer og ved/ på havet, og hans erfaring i at tilpasse udendørsaktiviteter/friluftsture til højskolens elevgruppe er stor.
Peter er uddannet folkeskolelærer og har tidligere arbejdet som fitnessinstruktør.
Motivation og inspiration til et aktivt liv er vigtigt i hans arbejde.
Elever, der møder Peter i deres fag, kommer ikke langt med at sige “Det kan jeg ikke.” uden at blive spurgt “...men vil du?”. Der skal måske en snak til for at komme videre. Men videre skal man. Spørgsmålet er hvordan.
Peter tror på, at alle kan have, og har ret til et aktivt liv - uanset handicap og fysiske udfordringer. Det vigtigste er at gøre noget. Fysisk udfoldelse på Egmont højskolen skal være sjovt, udviklende, øge livskvaliteten og øge muligheden for at deltage i et fysisk aktivt fællesskab. Der må gerne være konkurrenceelementer i aktiviteten for at øge motivationen.
Peter har flere kurser indenfor samarbejde og teambuilding.
Samarbejde handler ikke bare om fysisk aktivitet. For Peter handler det i lige så høj grad om at lære sig selv og egne ressourcer at kende - og gerne udfordre det.
Han betragtes som lærerstabens helt store kompetence indenfor områderne: samarbejdsøvelser, teambuilding og gruppedynamikker såvel i små som store grupper. Grupper hvor deltagerne altid er en blanding af mennesker med og uden funktionsnedsættelse.

 

 

Bo Seiersen, Egmont Højskolen

Bo SeiersenBo Seiersen er uddannet fysioterapeut i 1993 fra Fysioterapeutskolen i Holstebro. Han har været ansat på højskolen siden 2001, hvor han underviser som timelærer i idræt, (halliwick)svømning og har mere teoretiske fag omkring anatomi og fysiologi. Derudover vejleder han eleverne i forflytningsteknikker mhp opmærksomhed og skadesforebyggelse ved løft osv.
Bo er selv et glimrende eksempel på, at fysisk aktivitet ikke kender nogen grænser og skal være sjovt.
Elever, der møder Bo i undervisningen vil være overraskede og se måbende til, når de oplever, hvor svært det kan være for ham at lade bolden ligge eller ikke selv deltage i legen. Det er nemt at afkode glæden i hans ansigt og det smitter.
For Bo er fysisk udfoldelse tæt forbundet med at have det sjovt - enten alene eller sammen med andre. Et stort drive er for ham det legende element i bevægelsen. Han er derfor som de andre undervisere på faget selv meget fysisk aktiv og har været det gennem hele livet - måde på motions og konkurrenceplan.
Med en fysioterapeutisk indsigt og tilgang til kroppen kan Bo vejlede og undervise eleverne i, hvilke hensyn de kan tage eller hvilke tilretninger de kan lave, for ikke at overbelaste kroppen de forkerte steder. Kroppen må nemlig gerne udfordres.
Bo er hele husets fys - såvel for ansatte som for elever. Det er hos ham, man med tillid søger råd og vejledning, hvis man er udfordret på bevægeapparatet. Han har stor erfaring og går med nærvær og engagement ind i alle opgaver, så man føler set og hørt med stort og småt.

 

 

Jørgen Jakob Friis, SDU

Jørgen Jakob Friis

Jørgen Jakobs uddannelsesmæssige baggrund er en datamatiker-uddannelse. Han har efterfølgende taget en Cand. Mag. i Informationsvidenskab. Kombinationen af håndværksmæssig IT-baggrund/programmering plus en akademisk indsigt i kommunikation og interaktion mellem mennesker og teknologi har givet ham en god fornemmelse af, hvad der kan lade sig gøre, og hvilke præmisser teknologien har i relation til interaktionen mellem mennesker.
Han har erfaring fra 10 års arbejde i IT branchen og efterfølgende nogle år inden for netværksdannelse og formidling af teknologi med særligt fokus på robotter og sensorteknologier.
Senest har har han arbejdet på at definere et forskningsprojekt om, hvordan mennesker kan kommunikere med teknologi gennem kinæstetisk interaktion. Det skulle gerne resultere i et Ph.D. studie til efteråret hvor han i nært samarbejde med ingeniørerne i RoboLab skal udvikle og teste prototyper for denne type af interaktion.
Ud over at forske i interaktion med teknologi underviser han også på kurset Idræt og Design, hvor opgaven er at klæde de idrætsstuderende på til at kunne tænke teknologi ind i deres projekter. Med en indsigt i, hvad formalisering og interaktion med teknologi betyder for udviklingen af artefakter til træning, leg, læring og bevægelse vil de kunne skabe nye forretningsområder inden for sundheds- og velfærdsteknologisk service- og produktudvikling.
Han repræsenterer også IOB i et projekt vedr. leg og spil som motivationsfaktorer for fysisk træning – typisk i en rehabiliteringskontekst. Her er han den kritiske røst, der kæmper mod letkøbte og misforståede løsninger, så fejlskud undgås og fokus holdes på, at teknologien skal tilpasse sig brugernes evner og behov. Den største faldgrube er nemlig at antage at alle brugere har samme forudsætninger og motivationsprofiler.
Jørgen Jakob er med andre ord projektets nørd og det er absolut et kompliment. Det er altid meget inspirerende at være sammen med et menneske, der er lidenskabelig og engageret omkring sit felt. Det er Jørgen Jakob.

 

 

Mads Thøgersen, Egmont Højskolen

Mads ThøgersenMads Thøgersen er uddannet fysioterapeut - og en ganske nyudklækket én af slagsen. Han har et holistisk syn på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er mere end sved og ømme muskler. Han ser på de rammer, som den fysiske aktivitet skal passes ind i med udgangspunkt i de fysiske-, sociale-, kognitive- og psykiske ressourcer, som det enkelte individ har.
Mads har selv en fortid som ungdomslandsholds svømmer og har styrketrænet i 15 år.
Elever, der arbejder sammen med Mads i undervisningen vil opleve et kompetent menneske med et godt kendskab til de fysiologiske processer vedrørende træning. Han har et stort teknisk know-how til alternative måder at træne på end de konventionelle træningsmetoder, som træningsrummet indbyder til - særligt for højskolens elever med funktionsnedsættelse.
Mads har selv arbejdet som assistent gennem sin studietid og har derfor indblik i den særlige relation, som arbejdsforholdet mellem borger og assistent er.
På skolen er Mads relativ ny. Men han har allerede fået slået sit navn an og alle ved, at hvis man ikke kan finde ham, så befinder han sig sikkert i træningsrummet. 
Ikke for selv at træne - men for lige at guide eller give lidt vejledning til de elever, der har efterspurgt det.

 

 

 

Anne Merete Kissow, SDU

Anne Merete Kissow

Anne-Merete har en sammensat faglig baggrund bag sig, som gør hende unik for Bevægelseseksperimentariet. Hun er oprindeligt uddannet fysioterapeut med et bifag i idræt. Med det som udgangspunkt har hun udbygget sin faglighed med titlen cand.pæd. i almen pædagogik og senest en Ph.d inden for området Idræt, handicap og social deltagelse. Hendes faglige baggrund er bygget på en bred praksis, både som underviser på fysioterapeutskolen i Holstebro og ansættelse på Handicapidrættens Videnscenter i tilpasset idræt og bevægelse på SDU (institut for Idræt og biomekanik). Det gør hende til en kompetent medspiller på projektet.
Den store interesse i arbejdsfeltet har gjort Anne-Merete til en central person i den løbende udvikling af Idræt for mennesker med et handicap. Dette foregår såvel i udviklings- som i forskningsprojekter i Danmark og i resten af Norden. Man kan derfor google hendes navn og få flere titler og artikler forfattet af hende på dette område.
Hun er meget optaget af, hvordan de fællesskaber, som idrætten tilbyder mennesker med handicap, kan fungere som afsæt til at være aktiv deltagere i andre fællesskaber i samfundet. Dette skal skabe synlighed og positive fortællinger om mennesker med funktionsnedsættelser. Det handler om identitet, ligeværd, fællesskab. Mig, dig, os.
Hun er overbevist om, at samfundet bliver et bedre sted at være, hvis vi alle inviteres til at deltage som aktive medborgere med det, som vi hver især kan bidrage med.

Det er dette kompetente, erfarne og vidende blik som eleverne mødes med i undervisningen. Det er med denne indstilling til idræt og bevægelse, at Anne-Merete er en interessant medspiller i gruppen af forskellige undervisere.
Deltagelse i fællesskaber er målet og bevægelse er rammen. Hvad sker der, når vi er sammen om en aktivitet? Hvad giver mening for mig og for dig? Det er vigtige spørgsmål i projektet og Anne-Merete er god til at få øje på, når det sker, men også når det ikke sker. Hvad mon går galt?
Anne-Merete er et lærerigt bekendtskab for Egmont Højskolen. Hun flytter ved forestillingerne omkring, hvad bevægelse og deltagelse er. Ikke fordi hun insisterer på sit, men fordi hun stiller gode spørgsmål og skaber dialog.

 

Senest opdateret: Fredag, 26. December 2014 15:40
  • VILLAVEJ 25, HOU
  • 8300 ODDER
  • TLF: 87 81 79 00
  • FAX: 87 81 79 79
  • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • CVR nr. 46 23 11 12