Spring til hovedartiklen - genvej for blinde
5.jpg

Projekt-status efterår 2014

Nye elever i Bevægelseseksperimentariet efterår 2014

Den 10. august 2014 tog Egmont Højskolen imod 194 højskoleelever. Nogle af eleverne var helt nye og andre vendte tilbage efter at have holdt sommerferie.

 

Gang i den fysiske træningTobias giver alt han har med håndvægten

Det betyder også en ny sæson for undervisere og elever på Bevægelseseksperimentariet.

En lille bekymring omkring tilmeldinger til projektet i opstarten er helt forsvundet. Det er ikke noget problem at få eleverne til at melde sig til faget og dermed forpligte sig på at være fysisk aktive i deres teams - både i undervisningstiden og udenfor.

 

Hvordan kommer man med?
Deltagelse i faget er baseret på frivillighed. Vi har ikke tvunget elever til at deltage omend vi kunne mene, at det ville være en god idé for eleven og teamet omkring. Alle elever bliver dog vejledt af en lærer omkring fagvalg, men eleven vælger i sidste ende de fag, som han/hun interesserer sig for.

 

Elever som ikke deltager på faget bliver tilbudt præsentation af træningsrummet og Techno Gyms USB-nøglesystem til maskinerne. Deres træning foregår uden for undervisningstiden og hviler alene på eget initiativ.

 

Der er ingen tvivl om, at mange af Egmont Højskolens elever sætter stor pris på træningsrummet. Der er altid elever inde at træne. Nogle nyder eftermiddagen og andre nyder aftenerne. Det er fantastisk. Der er plads til alle.

Vores erfaring er, at jo flere der træner, des flere søger også ind i træningsrummet osv osv. Det skaber en god og smittende spiral for alle - uanset om man er assistent eller borger.
Træningsrummet er - som vi ønskede det et lokale man søger hen i, når man gerne vil lave noget sammen med nogle andre. Det er uforpligtende samvær og foregår som oftest ved, at nogle elever siger: “vi går i træningsrummet klokken 20…”. Så ved de andre det og kan vælge til og fra.
Der er også elever, der trækker ind i rummet ‘bare’ for at sludre med de andre. Hvem ved måske bliver de også inspirerede? Ting tager tid.
På den måde er træningsrummet blevet et samlingssted, hvor man mødes og hygger, som andre steder på skolen. Det er eleverne selv, der skaber den gode stemning og kultur derinde.
Her passer man ikke bare sig selv (det kan man også godt) men man hjælper andre, hvis de har brug for en hånd eller lidt vejledning.

 

Tilbagemeldinger fra undervisere efter det første år
Generelt er tilbagemeldingen fra undervisere, at opstarten af hele projektet Bevægelseseksperimentariet var lidt udfordrende. Udfordringen er nu afløst af begejstring og optimisme.

Træningsrummet er blevet omdrejningspunkt for masser af leg, øvelser og læring i, hvordan vi alle sammen kan være fysisk aktive.

Interviews med eleverne taler for sig selv: ved fastholdelse i fysisk aktivitet over en længere sammenhængende periode opnår de en forbedring af kroppens funktioner samt et dejligt velbefindende. Derudover åbnes øjnene for en vifte af aktiviteter og tilpasninger, som kan laves sammen - selvom man er den der er på arbejde.

 

Holdet efterårssemester 2014
Holdet består af 21 elever heraf er de 9 elever med funktionsnedsættelser. Nogle har hele deres team omkring sig på faget. Andre har 1 eller 2 assistenter. En enkelt elev har ingen assistenter men i stedet en ledsagerordning. Her vil faget også kunne skabe grundlag for aktiviteter og bevægelse.
Det er alt i alt en meget sammensat elevgruppe, som tager hul på bevægelse i alle dens skygninger på Egmont Højskolen - både i hallen, i træningsrummet, i svømmehallen og udendørs.

 

4 af deltagerne er gengangere fra faget i foråret og har nu deres nye assistenter med for at holde fast i det gode samarbejde.
Vi vil her på siden følge nogle af eleverne. Det er altid mest interessant at høre, hvad de selv har at sige til forløbet.

 

Alle elever har lavet funktionstest eller fysiske test. Det angiver deres nuværende status. Testen gennemføres igen ved semesterets afslutning. Borgerens funktionstest tager udgangspunkt i egne ønsker omkring mobilitet, selvhjulpenhed og styrke. Testen varierer derfor alt efter, hvilken funktion borgeren ønsker at forbedre.
Det er vigtigt at få sagt, at borgeren derfor ikke nødvendigvis kun træner denne funktion. Det kan evt. gøres efter undervisningen. Målet er at se om generel aktivitet, velvære og social glæde sammen kan træne kroppen, så funktionaliteten øges.

 

Det overordnede tema for Bevægelseseksperimentariet er stadig “den meningsfulde aktivitet mellem borger og assistenter”.

 

Den digitale og teknologiske side af projektet
Der samarbejdes med forskellige interesserede i muligheder indenfor den teknologiske og digitale del af projektet. Techno Gyms maskiner og muligheden for at lagre data udvikler sig hele tiden. Det seneste er at Techno Gyms app “My Wellness” kan synkroniseret med den meget populære træningsapp “Endomondo”.
Med disse to digitale værktøjer har man mulighed for at følge sin træning og sin progression. “My Wellness” laver derudover træningsprogrammer, der tilpasser sig progression og individuelle ønsker. Endomondos store popularitet gør den til hver-mands-eje og åbner muligheden for at dele sine træningspas med alle de mange, som ikke nødvendigvis anvender Techno Gyms app.
På den måde bliver træningen social i den digitale verden - også. Det giver mulighed for intern konkurrence, men også mulighed for at konkurrere med andre i hele verden. Det kan være motiverende for nogle. For andre er det motiverende at få “likes” på sine træningspas.

Under alle omstændigheder skaber det større mulighed for selv og for andre at følge med - og dermed give feedback.

 

Træningsrummet indretning og potentialer undersøges stadig. Hvilke nye tiltag, der vil vise sig i efteråret, fortæller vi om her på siden. Men først når vi ved noget mere.
Vi har måtte sande, at de teknologiske elementer tager tid.

 

 

 


 

 

Efteråret 2013 

Egmont Højskolens efterårssemester begyndte den 11. august, og faget "Bevægelseseksperimentariet" startede op i uge 36. Efter eleverne er vendt hjem fra studieturen er det tid til at tage fat igen.

 

Holdet
27 elever har valgt faget ‘Bevægelseseksperimentariet’. Holdet består af 10 borgere med deres assistenter. Nogle har én assistent, andre to og andre igen tre.

Inden de valgte faget, blev alle interesserede grundigt introduceret til projektets indhold og forløb. Dette foregik i den første uge efter semesterstart.
Inden selve faget gik igang, fik alle borgere lavet en funktionstest (se nedenfor).

 

Gang i den fysiske træningTobias giver alt han har med håndvægten


Det skal understreges, at flere af højskolens elever også er nysgerrige på, hvordan man bruger fitnessrummet.
Der laves særlige introduktionstimer til dem. Derudover er der instruktører/ undervisere tilstede i rummet udenfor undervisningstiden, hvor elever (som ikke er på faget ‘Bevægelseseksperimentariet’) kan møde op og få vejledning i brug af maskinerne.

 

Eleverne på holdet har mange og meget forskellige forudsætninger for at deltage. Både hvad angår holdninger til træning og aktivitet generelt - såvel som fysisk funktionalitet.
Uanset om de tidligere har trænet eller haft opmærksomhed på fysisk aktivitet, er de indstillede på, at det skal blive en integreret del af deres højskoleophold indtil semesterets afslutning i december 2013.

 

Rammerne
Holdet mødes hver mandag og onsdag morgen til undervisning i halvanden time - i alt 3 ugentlige timer frem til efterårsferien.
Efter uge 42 mødes de til undervisning halvanden time om ugen og forpligter sig på at komme i rummet mindst 1 gang om ugen - udover undervisningen.

 

Fagets undervisere vil være tilstede i rummet på fastlagte tidspunkter to gange om ugen efter undervisning for at kunne give grupperne særlig undervisning og vejledning.
Eleverne opfordres derudover til at give den gas med alle former for aktiviteter. De har fået ‘fri adgang’ til svømmehallen Vandhalla, da mange af eleverne nyder bevægelse i vand.

 

Lige før jul afslutter eleverne deres 18 ugers højskoleophold. Tiden vil vise, hvad deltagelsen i projektet har betydet for dem.

 

Hvad er aktivitet?
Ja, alt andet end at sidde og se serier i fjernsynet er aktivitet. Selve faget ‘Bevægelseseksperimentariet’ har udgangspunkt i fitnessrummet, men opfattelsen af ‘bevægelse’ er noget mere nuanceret end dette.
Undervisningen tager derfor også både ‘verden udenfor’ - naturen, svømmehallen og hallen i brug.


Det handler om at blive undervist i, hvordan man sammen kan lave aktiviteter. Ikke nødvendigvis kun ved maskinerne. Assistenterne skal undervises i, hvordan aktiviteterne kan tilpasses og hvordan hjælpemidler kan anvendes. Borgerne skal undervises i det samme, men med det formål at være i stand til at formidle denne viden videre til næste assistent, fitnessklub eller idrætsforening.


Sammen skal de finde ud af, hvad der er muligt og hvad der giver mening. Kunne det ikke være fantastisk, hvis assistenten mødte på arbejde, hvorefter borger og assistent sammen ‘løb’ en tur - inden man kaster sig over PS3 spillene, udveksler anekdoter omkring weekendens udskejelser eller tjekker sin facebook. Måske kan man få noget andet at snakke om. Noget fælles tredje.

 

Underviserne og undervisningen

Undervisernes sammensætning tilgodeser et nuanceret blik for bevægelse. Der er derfor en idræts/adventureunderviser, en idrætsunderviser med særlig kompetence i tilpasset idræt, en idræts/svømmeunderviser, som er uddannet fysioterapuet og en fitnessinstruktør, som også er uddannet fysioterapeut. Læs mere om de enkelte undervisere og andre involverede i projektet her.


Undervisningen tager udgangspunkt i tanken om, at deltagerne er sammen om noget fælles tredje. Det betyder, at det hverken er dig eller mig, men ‘det fælles/aktiviteten’, der er i centrum. Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til at assistenten sveder tran, mens borgeren hyggecykler eller omvendt, at der trænes specifikt på en funktion hos borgeren.

 

Undervisningen

Krop og fysiologi
Undervisningen på faget er en blanding af fysisk aktivitet og viden omkring kroppens funktioner.
Eleverne modtager derfor ikke kun undervisning i, hvordan maskinerne skal anvendes korrekt og deltager i mange forskellige aktiviteter tilrettelagt af underviserne, de får også en grundlæggende viden om muskelgrupper og fysiologi generelt.

En viden som eleverne kan bruge, hvis de vil målrette træningen og undgå skader.
Derudover kan det give eleverne en større bevidsthed omkring kroppens mekanik i det hele taget.


Hvad skal det munde ud i? Relationer og funktioner
At fysisk aktivitet er vigtig for os alle, behøver ikke yderligere dokumentation. Dette projekt er nysgerrig på om det fælles i træningen eller aktiviteten øger motivationen og styrker borger og assistent relationen.


Funktionstest
Derudover har alle 10 borgere lavet en funktionstest. Funktionstesten er en individuel ud fra borgerens eget ønske om øget styrke, funktionalitet eller fleksibilitet. Den enkelte har derfor valgt tre funktioner ud. Borgerens nuværende status for funktionerne er blevet filmet til dokumentation. Funktionstesten skal gentages ved forløbets afslutning og sammenlignes med udgangspunktet.

Et eksempel kan være, at en borger ønsker at kunne nå nederste skuffe i reolen. Med andre ord - noget praksisnært i dagligdagen, der øger borgerens mobilitet og fornemmelse af selvhjulpenhed.

Assistenterne har fået tilbudt en Body Age test og konditions/styrketest, hvis de ønsker at måle den kvantitative effekt af deres træning ved start og slut.

 

 

Senest opdateret: Fredag, 19. Juni 2015 15:59
  • VILLAVEJ 25, HOU
  • 8300 ODDER
  • TLF: 87 81 79 00
  • FAX: 87 81 79 79
  • E-MAIL: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • CVR nr. 46 23 11 12