Sommerkurser 2020

Kære sommerkursister

Nedenfor kan du læse om vores sommerkurser. Du kan desuden downloade brochurer for de enkelte kurser og tilmelde dig.

Kurserne er åbne for alle. Selvom kurserne er udviklet i samarbejde med de nævnte organisationer, er medlemskab af disse organisationer ikke en betingelse for deltagelse.

Foreløbig håber vi, at vi kan afvikle sommerkurserne og tager naturligvis de nødvendige hensyn. Vi følger løbende med i udviklingen.
Vi har først og fremmest et ansvar for ikke at udsætte særligt sårbare for smitte med corona, så hvis ikke det kan gøres forsvarligt, er vi nødt til at aflyse.
Indtil videre tager vi imod tilmeldinger og opretter venteliste, når vi når et antal, hvor vi tænker det er realistisk, at lave højskole på en anderledes måde, end den vi kender.

Betalingsfristen er 1. juni for ugerne 26-29 og 25. juni for uge 30. Såfremt kurserne ikke kan gennemføres, eller I ikke ser jer i stand til at deltage, refunderer vi naturligvis deltagerbetalingen.

Du kan læse mere om vilkår for at deltage i sommerkurserne nedenfor.

Kærlig hilsen og på gensyn

Egmont Højskolen

status

Kursus

Uge 26

Vel overstået

Uge 28

vel overstået

Uge 30

vel overstået

Vilkår for at deltage på Egmont Højskolens sommerkurser

Når du vælger at deltage på et af Egmont Højskolens sommerkurser, er det vigtigt, at du er indforstået med følgende:

Ved tilmelding til et sommerkursus melder du dig til en hel uge på Egmont Højskolen. Det er ikke muligt at afkorte ugen eller kun at deltage i noget af programmet.

Alder

Højskoleloven foreskriver, at kursister på højskoler skal være fyldt 17½ år ved kursets begyndelse. Det er altså ikke muligt at deltage, hvis man er under 17½ år, medmindre man er ifølge med en voksen og deltager på et af de kurser, hvor der er særligt børne- og ungeprogram.

Tilskud

Image

Egmont Højskolen administrerer på vegne af Vanførefonden, Bevica Fonden og Bevica Legater puljen "Den gode oplevelse i et fællesskab med andre".

Puljen har til formål at give mennesker, der er udfordret af deres handicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser i et fællesskab med andre. Den bærende tanke er, at alle bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber.

Det er for Egmont Højskolen helt afgørende, at skolen er åben og tilgængelig for alle elever, og tilgængelighed vedrører - udover det fysiske, det personlige, det pædagogiske og det faglige - også det økonomiske. Skolen vil have særlig fokus på, at unge får mulighed for at deltage i de lange kurser og på at hjælpe dem bedst muligt videre. Mennesker, som af økonomiske årsager ellers ikke vil kunne komme på højskole.

Kursister, som ønsker et ugeophold om sommeren, har mulighed for at ansøge om udgiften til eget kursus og udgiften til ledsagers ophold.