Borger

Din rolle som borger

Som borger på Egmont Højskolen fungerer du i samarbejde med din kontaktlærer som arbejdsleder for dine assistenter.

Du skal være med til at tilrettelægge og definere dine assistenters opgaver.

Du skal sammen med din kontaktlærer:

 • Afholde ansættelsessamtaler og vælge/prioritere, hvem du gerne vil ansætte
 • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for assistenterne
 • Udarbejde arbejdsbeskrivelse til dine assistenter
 • Udarbejde vagtplan sammen med dine assistenter
 • Varetage oplæring og daglig instruktion
 • Afholde personalemøder
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder løse evt. konflikter

BPA-uddannelse

Vi tilbyder en BPA-uddannelse

- til dig, der allerede har BPA

- til dig, der gerne vil have BPA

BPA-uddannelsen består af forskellige undervisningsforløb med teori og praksis. Uddannelsen tager udgangspunkt i vejledning om BPA, hvor dine opgaver som arbejdsleder er beskrevet.

Undervisningen består af oplæg, individuelle opgaver, diskussion og erfaringsudveksling. Forløbet tager udgangspunkt i de erfaringer, du får med arbejdsledelse på højskolen.

Du skal desuden arbejde med dit helt personlige BPA-læringsmål under vejledning af faglærere, kontaktlærer og måske med inddragelse af dine assistenter.

Eksempler på forløb

Rekruttering og ansættelse

Her får du redskaber til

 • at udarbejde arbejdsbeskrivelse og væsentlige
 • vilkårat kende til reglerne omkring rekruttering og ansættelse
 • at udarbejde din egen personlige annonce til rekruttering af assistenter
 • at udarbejde din egen samtaleguide til ansættelsessamtaler
 • at udvælge den rigtige assistent