Kursusindenhold

Fagvalg og skema

Du skal vælge dine fag i løbet af introduktionsforløbet i de første par uger. I den forbindelse vil fagene blive præsenteret, og din kontaktlærer vil vejlede dig, så du får sammensat et godt skema. Du skal have:

2 Hovedfag, som du har hele semesteret.
1-2 Modulfag i første semesterhalvdel og 1-3 evt. andre Modulfag i anden halvdel.

Modulfagene skiftes ca. midt i semesteret, hvor du altså får mulighed for at vælge nye .

Vandsport er et eksempel på et Hovedfag
Keramik er et eksempel på et Modulfag

Fagligt udbytte og faglig bredde

Måske er der noget særligt, du gerne vil have ud af dit højskoleophold, og her har dit valg af fag stor betydning. Det er altså vigtigt, at du sætter dig godt ind i hvilke muligheder du har, og hvad de forskellige fag indeholder.

Vi mener, at det er vigtigt, at du bruger dit højskoleophold til at prøve dig selv af med så stor faglig bredde som muligt. Det betyder, at du skal vælge dine fag inden for forskellige fagområder, og for overskuelighedens skyld har delt fagene ind i fire områder. Det kan du læse meget mere om under afsnittene om Hovedfag og Modulfag.

Der er rent faktisk også nogle lovmæssige begrænsninger, der gør, at du ikke kan have den samme type fag i alle dine timer. Du kan f.eks ikke have idrætsfag hele ugen igennem. Og det ville i praksis nok også blive lidt ensformigt...

Fællesundervisning

Fællesundervisning er aktiviteter, som alle elever deltager i.

Højskoleaften:

Onsdag aften er der fællesundervisning i form af Højskoleaften. Indholdet kan bl.a. være foredrag, koncerter eller debatter.

Fællestimer:

En gang om ugen er der Fællestimer, som primært er oplæg til efterfølgende debat om aktuelle begivenheder eller emner. Oplægsholdere kan være højskolens lærere eller gæster udefra.

Begejstring er tilladt i fællesundervisningen
Og koncentration....

Morgensamling:

Når morgenmaden er ryddet væk, er der morgensamling i Lillesalen med morgensang samt foredrag eller oplæg ved vagtlæreren. Det er også her der er mulighed for at give praktiske oplysninger til alle.

Bordgruppemøder:
En gang om ugen mødes du med de andre i den bordgruppe, du er tilknyttet under højskoleopholdet. Gruppen fungerer som dit "nærmiljø". Gruppen spiser sammen, og i samarbejde med de tilknyttede lærere indgås aftaler om fælles opgaver, aftenarrangementer m.m.

Husmøder:
Alle elever, lærere og repræsentanter fra de praktiske afdelinger drøfter forskellige forhold, som vedrører fællesskabet.

Al fællesundervisning er obligatorisk.

Studieture - Forår

Skolen har tradition for i hvert semester at tage på studietur.

På forårsholdet tager vi på flere forskellige ture, der hver er af knap 2 ugers varighed. Formålet er at opleve andre steder og kulturer, få fagligt input og at "ryste" holdet sammen.

Nogle af rejsemålene for forårsholdet ligger forskellige steder i Europas, mens andre ligger noget længere væk.

De senere år har der været arrangeret studieture til Sydafrika, Frankrig, Italien, Malta, Japan, Kina, Israel og New York.

På forårsturene vil der være en egenbetaling, hvis man tager til et af de fjerntliggende, "dyre" rejsemål.

 

Vanførefonden yder støtte til forårets studieture.

 
Begejstring på en studietur til Nicaragua
Langt ude i det vilde Danmark

Studietur - Efterår

På efterårsholdet går studieturene til forskellige rejsemål i Danmark, hvor fokus er på at opleve nogle af de steder og ting, mange ikke har set, selvom de bor i Danmark.

Men fokus er faktisk i lige så høj grad på at være sammen. Vores erfaring igennem mange år er, at det vigtigste på en studietur er sammenholdet. Så udover at opleve og lære noget, så er det vigtigt at være sammen om noget og måske at lære nogle nye lærere og kammerater at kende.

Senest er efterårsturene  gået til Samsø, Læsø, Møn, Hvide Sande, Hærvejen, Strynø, Thy, Ærø, Sønderjylland og flere andre steder.

Nogle af vores elever har et fysisk handicap, der nødvendiggør at vi medbringer en del forskelligt udstyr. På samme måde er vi nødt til at planlægge lidt mere i forvejen end andre skoler måske gør, da vi har specielle pladskrav osv.. Ikke desto mindre plejer vi at have nogle fantastisk gode ture, og eleverne kommer hjem med meget bedre kendskab til hinanden og de steder, de har besøgt.

Vejledning

Selvom et højskoleophold i sig selv er vejledning og dannelse giver højskoleloven bestemmelse om, at "højskolen skal vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv, med henblik på at medvirke til og understøtte elevernes afklaring herom."

Den vejledning, du vil møde på Egmont Højskolen, skal hjælpe dig med at foretage  valg i forhold til uddannelse og erhverv. Det er vores erfaring, at et godt liv består af en helhed, hvor bolig og socialt netværk er lige så vigtige som uddannelse og arbejde.

 Derfor vil den vejledning, du modtager, blive sat i forhold til de fire liv:

  1. arbejdsliv (hvad skal jeg arbejde med, og hvilken uddannelse kræver det?)
  2. samfundsliv (hvordan vil jeg bruge mine demokratiske rettigheder?)
  3. familieliv (hvem skal jeg bo sammen med og hvor?)
  4. fritidsliv (hvad skal jeg lave i min fritid – rejser, kunst, sport, musik osv.)

Vejledningen består af:

  • personlige samtaler
  • uddannelses- og erhvervsvejledning
  • skolens fagtilbud