Teknologi- & KulturForening

Egmont Højskolens Teknologi- og Kulturforening (TKF) er en forening bestående af venner af Egmont Højskolen. Mange af foreningens medlemmer bor i lokalområdet, men alle kan blive medlem. 

Egmont Højskolens Teknologi- og Kulturforening ene formål er at give højskolens elever mulighed for kulturelle oplevelser, som de ellers ikke ville have fået. Det kan være koncerter, foredrag eller teaterforestillinger. Arrangementerne er planlagt i samarbejde med skolens lærere. En del af arrangementerne er åbne, måske for en mindre entré, men ofte gratis for foreningens medlemmer. Som medlem af foreningen vil du blive indbudt til arrangementerne. 

Udover kulturelle aktiviteter laver Teknologi- og Kulturforeningen projekter, som skal være med til at højne livskvaliteten for skolens elever. Det er fx et projekt, der skal være med til at forbedre kommunikationen med teknologiske hjælpemidler for eleverne, som ikke har et verbalt sprog men må kommunikere med en øjenstyret computer. Eller at købe og klargøre et sejlskib, som skal gøre det muligt for elever med elektriske kørestole at komme med ud at sejle. Foreningen søger penge til den slags projekter.

Som medlem af Egmont Højskolens Teknologi- og Kulturforening har du ret til at benytte skolens badebro, hvis den ikke bruges til undervisning. Du bliver informeret om, hvad der sker på skolen og kan løbende følge skolens liv på Facebook og hjemmesiden. 

  • Et personligt medlemskab koster 50 kr.
  • Et husstandsmedlemskab koster 75 kr.

Medlemskabet gælder for et kalenderår, fra 1. januar - 31. december.

Bliv medlem af Egmont Højskolens Teknologi- og Kulturforening på:

tilmeld.egmont-hs.dk

 

Image