Projekter

På Egmont Højskolen har vi næsten konstant forskellige projekter i gang. Projekter, der ikke nødvendigvis har direkte relation til højskolens dagligdag med undervisning, vejledning osv. Men de har selvfølgelig relevans for højskolen på den ene eller anden måde.
Herunder kan du læse om nogen af dem, der er i gang nu, og nogen, der er afsluttet.

Image

Skovhave

Egmont Højskolen dækker et ret stort areal, hvor der er bygninger, skov, græsplæner og anden bevoksning. I forbindelse med bygningen af svømmehallen Vandhalla, blev der gravet rigtig meget jord væk...
Image

BIRGIT

et tilgængelighedsprojekt

Projektet drejer sig om renovering og ombygning af en 44 fods motorsejler BIRGIT, så den kan medtage op til 4 elkørestolsbrugere. Egmont Højskolen har allerede en del handicaptilgængelige småbåde, men der er stadig en gruppe elever og kursister, som ikke kan komme på vandet med de eksisterende både...
Image

Livskraft

Afsluttet

I 2016 blev der gennemført et projekt, kaldet "Livskraft", der havde til formål at undersøge og dokumentere den særlige ånd, der findes på Egmont Højskolen.

Det resulterede i en hjemmeside, der indeholder billeder, historier, podcasts, videoer mm, som forsøger at indfange stemningen på højskolen, som opstår, når mennesker med vidt forskellig baggrund skal fungere sammen. Projektet resulterede i i hjemmeside...
Image

Solceller

Afsluttet

I 2014 gennemførte Egmont Højskolen et større projekt, hvor vi fik etableret solceller til el-produktion på tagene af mange af vores bygninger. Projektet blev gennemført i samarbejde med Energi-Midt og har været meget vellykket. Vi producerer en masse strøm - selvfølgelig mest når solen skinner - men også på gråvejrsdage.

Solcellerne har deres egen hjemmeside...