Søg
Close this search box.

Kost og non-food

Kost og non-food er det indsatsområde, hvor vi arbejder med den del af skolens klimaaftryk, der kommer fra vores fødevarer, vores madspild, affaldssortering og fra vores rengøring.

Madaffald

Dette pejlemærke sigter mod, at højskolen har en ansvarlig genanvendelse af madaffald, enten ved at sende det til et biogasanlæg eller ved at kompostere det på skolen. På Egmont Højskolen bliver al organisk madaffald afhentet af DAKA ReFood. Her udnyttes madaffaldet først til produktion af biogas, der er et grønt alternativ til konventionelle fossile brændstoffer. Efterfølgende bruges resterne af madaffaldet som gødning. Denne gødning har et højt indhold af næringsstoffer, særligt fosfor, som er en mangelvare i landbruget. Næringsstofferne fra madaffaldet ledes på den måde tilbage til jorden, hvilket bidrager til en miljøvenlig recirkulation.

Fra 2021 til 2022 har vi registreret et fald på 17,25% i organisk madaffald. I 2022 leverede Egmont Højskolen 16,3 ton madaffald til genanvendelse, hvilket svarer til 45 kg om dagen.

Vidste du at….
Når det biologiske madaffald bliver afhentet fra højskolen og omdannet til biogas og gødning svarer 45 kg om dagen i et år til, at man kan:

  • gøde 26.500 kg gulerødder
  • spare 5,1 ton CO2
  • opvarme en husstand i 643 dage (ca 1 år og 9 måneder)

Kilde: https://www.refood.dk/

Ud over organisk madaffald fra køkkenet indsamler vi også elevernes madaffald fra tallerkenen, så madspild i spisesalen ikke brændes af som restaffald.

Madspild

I spisesalen sorteres madrester i spande for sig, og i køkkenet er man opmærksom på at tilpasse mængderne af mad efter behovet. Det er dog en stor udfordring på en højskole med mange mennesker, og hvor antallet af gæster i huset varierer fra dag til dag.

Årsager til madspild kan både skyldes et stort udbud af retter i køkkenet, der resulterer i mange forskellige rester, og det kan skyldes adfærden omkring, hvordan man fylder sin tallerken. For at mindske madspild gennemgås det på hvert morgenmøde i køkkenet, hvilke rester, der skal bruges til hvilke retter. Vi forsøger desuden at tale igennem med eleverne i starten af semestret, hvordan man fylder en tallerken både til sig selv og til den borger, man assisterer ved måltiderne.

Vidste du at…
I Danmark går der hvert år mere end 800.000 tons mad til spilde, og ifølge FN står madspild for 8-10% af al verdens CO2-udledning.

Madspild og madaffald er to separate indsatsområder: 

  • Madspild defineres som den del af madaffald, der kunne være blevet anvendt til mad til mennesker, hvis det ikke var blevet smidt ud.
  • Madaffald er den del af råvaren som ikke er spiselig, og som dermed ikke kan anvendes eller spises.

Affaldssortering

En kerneindsats inden for cirkulær økonomi er at nedbringe mængden af restaffald og genbruge og genanvende langt flere ressourcer. Det handler altså om at se affald som en ressource, og genanvende det i stedet for at udvinde nye jomfruelige materialer.

Håndteringen af affald kan kategoriseres i hierarkisk orden efter dets potentiale for genanvendelse. Den allervigtigste indsats er forebyggelse og dernæst, at vi reparerer eller vasker for at genbruge de ting, vi køber (eksempelvis vores pantflasker eller møbler, vi køber på DBA eller i genbrugsforretninger). Skolen har en hylde, hvor elever kan stille alle de ting, der kan genbruges, og elevernes bæredygtighedsudvalg har desuden taget initiativ til nogle tøjstativer, hvor man kan bytte og sælge aflagt beklædning.

Når det kommer til alt det affald, som vi ikke kan genbruge direkte, men som kræver procesenergi for at blive omdannet, eksempelvis når brugt pap bliver opløst og lavet til ny pap, så taler vi om genanvendelse. De nye fraktioner, som alle fremover skal sortere efter, er altså målrettet indsatsen for genanvendelse. Det er her vi flytter alt det affald, der tidligere blev brændt af, så det i stedet kan genanvendes i nye produkter. På Egmont Højskolen har vi indført et affaldssorteringssystem til eleverne og i faglokaler til sløjd og tekstil og design.

Her kan sorteres i følgende fraktioner: Tekstil, Elpærere, Drikkeflasker, Stearinlys, Porcelæn/keramik, Batterier,Elektronik, Blød plast, Hård plast, Metal, Glas, Papir, Pap

Køkkenet genererer store mængder af emballage i glas, metal og hård plastik. Det bliver sorteret i containere, der afhentes af RenoSyd. Det er ikke muligt at få data på de mængder emballage, der afhentes.

Restaffald ryger i to store frontloadere. I januar 2023 udgjorde mængden af restaffald fra højskolen ca 5 ton. Restaffald hører til den kategori, der bliver anvendt til affaldsenergi – det bliver med andre ord brændt af. Vi har fokus på at nedbringe mængden af restaffald.

Lokale fødevarer

Pejlemærket omkring lokale fødevarer sætter fokus på de klimamæssige gevinster, man opnår ved at vores fødevarer ikke transporteres over lange distancer. Egmont Højskolen handler direkte med lokale fødevareproducenter i lokalsamfundet, og ca 25% af det samlede madbudget handles lokalt. Det giver grønsager, frugt og æg en kort vej fra jord til bord.

Økomærker
Pejlemærket omkring økologiske fødevarer sigter imod, at højskolens køkken som minimum køber 30-60% økologiske fødevarer. På Egmont Højskolen har vi prioriteret et stærkt fokus på lokal fødevareproduktion. Mange af de små producenter, vi handler med, har ikke en økologisk certificering. Vi har fokus på økologi, og vi ligger måske allerede på et gennemsnit mellem 30-60%, men den samlede mængde af certificerede økologiske varer er stærkt svingende, og vi har valgt ikke at certificere køkkenet gennem Det Økologiske Spisemærke

Rengøring

Bæredygtighed ind i rengøring handler blandt andet om at indkøbe rengøringsartikler, der ikke indeholder unødige kemikalier, der skader miljøet og indeklimaet, og at man vælger miljømærkede rengøringsmidler. 

På Egmont Højskolen er 100% af de vaskemidler, vi bruger i vaskeriet, Svanemærkede. Dertil arbejder vi på at få en leverandør, der kan sikre miljømærkede rengøringsmidler, så alle rengøringsmidler i fremtiden vil være bæredygtige. 

Miljørigtig rengøring handler også om at minimere vandforbruget og at sikre den rette dosering af rengøringsmidler, og til det formål har vi doseringspumper. 

Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat brug af siden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik.