Søg
Close this search box.

Pædagogisk

Den pædagogiske tilgang sætter dels fokus på, hvorvidt og hvordan bæredygtighed og bæredygtig dannelse bringes i spil i undervisningen og på studieturene, og dels hvorvidt og hvordan vi gennem et elevbåret udvalg sikrer deltagerbaserede, inkluderende og lydhøre beslutningsprocesser.

Fag

I foråret 2023 har vi to fag, der har bæredygtig udvikling som hovedsigte.

Institut for reparation er et handlingsorienteret fag, der adresserer den klimaudfordring, der kommer af alt for store store affaldsmængder. Hovedfokus i dette fag er således at reparere, fikse og give nyt liv til ting og sager, der ellers ville være blevet brændt af på lossepladsen.

Jordforbindelse er et hovedfag, hvor omdrejningspunktet er klima, biodiversitet, livsvalg, natur og bæredygtighed. En stor del af undervisningen foregår i Skovhaven – der er anlagt efter permakultur principper, hvor der dyrkes i flere lag og hovedsagelig med flerårige grøntsager, bærbuske og frugttræer. Der er desuden brede stisystemer gennem højbedene, så personer i kørestol kan færdes i skovhaven.

Af øvrige fag, hvor bæredygtig udvikling er inkorporeret kan nævnes hovedfag som: Gastronomi, Friluftsliv, Vandsport, Tekstil og Design, Skrueakademiet og modulfag som Nordisk Jurt, Vintervandring, Permakultur og Natursind.

Tematimer

En del undervisere tager af sig selv bæredygtige emner op på morgensamlinger: Skolens energiforbrug, Ny Samkørselsapp, Tekstil og modeindustrien.

I forår 2023 er der desuden planlagt en række tematimer omkring bæredygtighed: Indendørsmenneskets natur, Atomkraft måske?, Rewilding og Naturnationalparker og om Havets tilstand forud for temadag om udplantning af ålegræs.

Temadag omkring Ålegræs
På en dag i maj 2023 samles hele skolen til en fælles temadag, hvor der udplantes ålegræs langs kystlinjen ved Hou. Ålegræsset høstes dagen før og bindes i totter, der på selve dagen plantes i havbunden på 1,5 til 3 meters dybde. Det kræver både dykkerudstyr og rigtig mange hænder, og hvis muligt samarbejder vi med den nærliggende HMI efterskole om projektet.

Ud over selve formidlingen af, at vi i Danmark har 7300 km kystlinje, og vi i løbet af de seneste 100 år har mistet 80-90 % af områder med ålegræs, så bidrager udplantning af ålegræs til at kickstarte en proces, så naturen selv kan genskabe ålegræsenge i Danmark. Med andre ord giver vi naturen et skub i den rigtige retning, for at sikre et sundere kystnært havmiljø med ålegræs.

Ålegræs er en af havets superplanter, fordi den forbedrer både klima, vandmiljøet og biodiversiteten. Biodiversiteten, fordi ålegræsengene er opvækststed for en masse små dyr, som fisk, muslinger og snegle. Vandmiljøet, fordi ålegræs gør vandet klart, når det optager næring og binder det i planterne, i stedet for at det optages af alger, der gør vandet uklart. Klimaet, fordi man øger biomassen og dermed binder kvælstof og fosfor i de forgrenede rødder i havbunden.

Elevbåret udvalg

På forårsholdet 2023 har nogle elever på eget initiativ etableret et bæredygtighedsudvalg. Deres ideer til tiltag for mere bæredygtig udvikling på højskolen er:

  • Genanvendelige ølkrus til fester
  • Flere kødfri måltider
  • Små reminders/noter
  • Flere/større kasser til at sortere madrester i spisesalen
  • Råvarer lokale?
  • Affaldssortering + sortering på værelser
  • Reklame for genbrugsstativ med tøj
  • Tøjbyttedag
  • Kompost
  • Vaskbart alternativ til de engangsforklæder, man bruger i opvasken

 

Elevernes bæredygtighedsudvalg har foreslået køkkenet at omorganisere buffetbordene, så man i stedet for den nuværende opdeling med 3 buffetborde med animalske retter og 1 buffetbord med vegetariske retter, laver 4 ens buffetborde, hvor vegetabilske og animalske retter står ved siden af hinanden.

På Egmont Højskole er en stor del af elevgruppen handicappede, og deres assistenter er samtidig også elever. Udfordringen ved den nuværende opstilling er, at man skal stå i kø to steder, hvis borgeren og assistent-eleven ikke spiser det samme. En sidegevinst ved en ny opstilling kunne også være at “nudge” flere til at vælge vegararretter og dermed mere klimavenlig mad.

Studieture

Alle studieture i efteråret går til danske destinationer, mens vi om foråret rejser længere væk. På forårssemestret er det ønskeligt at kunne tilbyde en studietur i Danmark som alternativ til ture ud i verden. På de ture, der ligger fjernt, tilstræber rejseudvalget et højt fokus på mødet med andre kulturer og indblik i verdens forskellighed. I foråret 2023 er der planlagt 7 studieture, og alle er udenlandsture, hvoraf to er busture inden for Europa.

Med henblik på at kunne formulere en fremtidig politik omkring vores studieture afholder vi i foråret 2023 et særligt møde for alle, der er interesserede i at diskutere klimaaftrykket i forbindelse med studieture, og hvorvidt og hvordan vi skal beslutte nogle nøgletal, som kan bruges som pejlemærker, når vi skal tage beslutninger om rejseformer og destinationer.

Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat brug af siden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik.