Løn og skat

Løn og skat

På denne side kan du læse om løn og skatteforhold for dig som assistent-elev på Egmont Højskolen

Her kan du finde vejledninger og svar på spørgsmål som fx.:

Hvad får jeg i løn som assistent? – Hvordan ændrer jeg mit skattekort? – Hvor kan jeg se mine lønsedler? – Hvad med feriepenge?

Hvor meget får jeg udbetalt?

For at finde ud af det præcise beløb, du får udbetalt skal du tage stilling til:

 • om du vil bruge et frikort eller et hovedkort – derefter vil Egmont Højskolen hente dit skattekort fra skat.dk
 • om du vil ansættes med au pairlignende vilkår, hvor skolepengene bliver trukket fra din grundløn (spørg Janni på kontoret)

Først når vi har fået alle oplysninger kan vi se, hvor meget du får i løn.

Som udgangspunkt får du mellem ca. 3.000 kr. og 7.000 kr. udbetalt, afhængig af din skattetrækprocent, hvilket skattekort du benytter og den lønmodel, du vælger, og hvor mange timer du er ansat på.

Ordbogen

A-INDKOMST

Indkomst f.eks. løn, ATP og værdien af kost og logi. A-indkomsten er grundlag for beregning af AM-bidrag og ved udbetaling tilbageholdes A-skat.

 

A-SKAT

A-skat er den skat, som de, der modtager A-indkomst mv., skal betale. A-indkomst er en fælles betegnelse for løn, dagpenge, pensioner, bistandshjælp o.lign. Hver gang du modtager løn mv., tilbageholder Egmont Højskolen den del af lønnen, du skal betale i skat. De penge indbetaler Egmont Højskolen til SKAT. Når året er omme, beregnes din endelige A-skat på din årsopgørelse. A-skat kaldes også for kildeskat. A-skat er beregnet på grundlag af din A-indkomst, fradrag og trækprocent.

Hvis du har et frikort, er du fritaget for at betale skat, INDTIL du har tjent det beløb, der svarer til dit personfradrag.

 

BANK KONTONUMMER

Består af et registreringsnummer (4 cifre) og en kontonummer (10 cifre). Dit bankkontonummer findes på BAGSIDEN af dit Dankort eller på dit bankkontoudtog.

Du skal oplyse dit bankkontonummer på din ansættelseskontrakt.

 

AM-BIDRAG

Arbejdsmarkedsbidrag: Et bidrag, som lønmodtagere, selvstændige og arbejdsgivere skal betale til finansiering af dagpengefonden, aktiveringsfonden og sygdagpengefonden. Du skal betale 8% af din løn i am-bidrag. Am-bidrag bliver automatisk trukket fra din løn.

 

ARBEJDSTIMER

Som assistent på Egmont Højskolen arbejder du mellem 20 og 37 timer pr. uge.

ATP

ATP er en fælles udgift til ATP-livslang pension, hvor du betaler 1/3-del, og Egmont Højskolen betaler 2/3-dele. Alle lønmodtagere over 16 år, skal betale til ATP. ATP bliver automatisk trukket fra din løn hver måned (pt. er din andel på 94,65 kr. og Egmont Højskolens andel er 189,35 kr.).

 

FERIEKONTO

Egmont Højskolen overfører dine opsparede feriepenge til Feriekonto
Du skal indtaste din ferie på FerieKontos selvbetjening på www.borger.dk, efterhånden som du skal holde ferie.
FerieKonto overfører derefter pengene til din NemKonto i løbet af ca. 5 hverdage.

 

FERIEPENGE

Når du modtager løn, optjener du 2,08 feriedage pr. måned (25 feriedage pr. år). Feriepenge udgør 12,5% af din løn og bliver automatisk overført til FerieKonto. Dine feriepenge er beskattet hver måned, INDEN de bliver overført til FerieKonto.

 

FRIKORT

Et frikort kan bruges, når du ikke regner med at tjene mere end det, der svarer til dit personfradrag (I 2020 er beløbet 46.500 kr., når du er over 18). På et frikort er det kun dit fradrag og din trækprocent, der er påtrykt. Du kan altså få hele din løn udbetalt (undtagen 8% arbejdsmarkedsbidrag), indtil du har tjent, hvad der svarer til dit personfradrag. Hver måned bliver din løn trukket fra dit personfradrag, og når du har har tjent det, der svarer til dit personfradrag skal du begynde at betale skat af hele din A-indkomst.

 

LOGI

Når du er lønmodtager, skal du beskattes af værdien af en række personalegoder. Hvis du vælger at blive ansat med ‘au-pair lignende vilkår, skal du beskattes af værdien af logi. Logi er beregnet til at have en værdi af 1.652,50 kr. pr. måned i 2020. Værdien af logi bliver tilføjet din lønseddel som personlig indkomst, så skatten af værdien kan beregnes. Når der er beregnet skat, bliver beløbet fratrukket din lønseddel igen, så det kun er skat, du skal betale.

 

LØN

Som assistent (ansat på 30 timer/uge) på Egmont Højskolen får du pt. 16.615,30 kr. pr. måned i løn. Herfra bliver der trukket skolepenge, som er 7.400 kr. pr. måned. Du får derfor en ferieberretiget løn på 9.215,30 kr. pr. måned (ved 30 timer).

 

e-LØNSEDLER

Hver gang du får løn, får du en elektronisk lønseddel (den bliver automatisk sendt til din e-boks – (se senere beskrivelse om oprettelse af e-boks). Af lønsedlen skal fremgå følgende:

 • Perioden, du har arbejdet.
 • Hvor meget du har tjent i løn og feriepenge.
 • Hvor meget du skal betale i skat.
 • Hvor meget du skal betale i arbejdsmarkedsbidrag.

Egmont Højskolen har pligt til at indberette tallene i dine lønsedler til SKAT.

Det er en god idé at gemme dine lønsedler, så du kan tjekke, om din årsopgørelse er rigtigt regnet ud.

Lønsedlen er også dit bevis for, at du har betalt din skat og skal også bruges, hvis du skal søge om kontanthjælp eller lignende.

HUSK AT TJEKKE DIN LØNSEDDEL HVER MÅNED!

 

NEMKONTO

Alle i Danmark skal have en NemKonto – både borgere, foreninger og virksomheder.

En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at udbetale penge til, og det er også den konto, vi vil udbetale din løn til med mindre andet aftales.

 

PERSONFRADRAG

Fradraget er den del af din løn, som du ikke skal betale skat af. I 2020 er personfradraget 46.500 kr. pr. år for alle, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udgang. Der er andre parametre, der kan forhøje dit personfradrag – de hedder ligningsmæssige fradrag – f.eks. hvis du har gæld og betaler renter, eller hvis du er medlem af en fagforening m.m.

 

 

SKATTEKORT

På et almindeligt skattekort er dit fradrag delt op pr. dag, uge, 14-dage og måned. På Egmont Højskolen får du løn hver måned, hvor vi først trækker dit månedsfradrag fra lønnen. Derefter regner vi ud, hvor meget du skal betale i skat af resten af lønnen. Når du har et skattekort, er der automatisk trukket skat af lønnen, hver gang du får den udbetalt.

Egmont Højskolen sender skatten videre til SKAT. På din lønseddel kan du se, hvor meget du har tjent, og hvor meget der er trukket i skat og AM-bidrag.

Husk at gemme dine lønsedler – de er bevis på, at skatten er betalt!

 

SYGDOM

I tilfældet af sygdom melder du dig syg hos din borger. Borger og assistent finder i fællesskab en afløser i teamet. Hvis kollegaerne i teamet også er syge eller ude af huset løses opgaven som udgangspunkt af HHA eller hjælpelærere. Det samme er tilfældet for de assistenter, der ikke har kollegaer i teamet. Spørg din kontaktlærer, hvis du er i tvivl.

 

TIMESEDLER

Nogle af jer får i visse situationer brug for at udfylde timesedler. De kan hentes på kontoret.

Timesedlen er opdelt i grundtimer og tillægstimer samt rådighedsvagt. Du skal udfylde med dit navn, navnet på den person, du har været hjælper for, din adresse, CPR-nr., bankkontodetaljer, skatteoplysninger, samt den måned og de antal timer, du har arbejdet. Timesedlen skal afleveres hurtigst muligt efter de pågældende ekstra vagter og senest den 20. i hver måned.

 

TRÆKPROCENT

Procenttal som angiver, hvor stor en procentdel af din løn minus fradrag, der skal betales i skat. Trækprocenten bestemmes af skattekontoret og er afhængig af, hvilken kommune du bor i, og hvor stor din indkomst er.

 

TRANSPORT/KØRSELSGODTGØRELSE

Assistenterne pålægges udgifter til transport til og fra arbejde, uanset om arbejdspladsen er Egmont Højskolen eller borgerens hjem. Der er mulighed for befordringsfradrag efter ligningslovens §9c.

Ved kørsel nedenstående antal km tur/retur gælder de tilhørende faste satser (2016):

0-24 km  0 kr pr. km
25-120 km 1,96 kr pr. km
Over 120 km 0,98 kr pr. km

 
Det beregnede beløb er til fradrag på selvangivelsens punkt 51.

Beregningen af km-tal foretages fra borgerens bopæl til assistentens bopæl og retur.

Der tages udgangspunkt i borgerens og assistentens folkeregisteradresse

Der kan stilles krav om dokumentation. Fx i form af lønsedler, brændstofkvitteringer, billetter til offentlige transportmidler.

Enkelte borgere får udgifter dækket til assistenternes transport af deres kommuner. Er dette tilfældet bortfalder ovenstående mulighed.

Hvordan opretter jeg...?

Nemkonto

Er du i tvivl om, hvilken af dine konti der er tilknyttet NemKonto, kan du se det ved at:

 • Logge på nemkonto.dk med din NemID.
  Her vil du have mulighed for at se og ændre din NemKonto www.nemkonto.dk
 • Logge på din netbank.
  I de fleste netbanker vil det fremgå, hvilken konto der er din NemKonto, og du vil også have mulighed for at skifte til en anden konto.
 • Henvende dig hos din bank og få oplyst hvilken konto, der er tilknyttet NemKonto

Du har også mulighed for at kontakte NemKonto Support på tlf. 44 60 63 68.

Her skal du dog være opmærksom på, at supporten af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan oplyse de sidste fire cifre i dit kontonummer.

E-boks

Hvis du ikke allerede har en aktiv e-boks, kan du oprette dig på www.e-boks.dk.

Vælg ‘Ny bruger’. Derefter kan du logge på med dit NemID.

Skat

ADGANG til Skat:

 • På www.skat.dk/borger kan du få adgang til forskellige TastSelv løsninger.
 • TastSelv er allerede forberedt til dig – du skal derfor IKKE tilmelde dig, før du kan bruge TastSelv.
 • Du kan få adgang til TastSelv indberetninger og dokumenter i din skattemappe ved at bruge din digitalsignatur, NemID, eller med en TastSelv-kode, som du kan bestille på www.skat.dk/borger.


MULIGHEDER PÅ TastSelv

 • Du kan ændre din årsopgørelse.
 • Du kan ændre din forskudsopgørelse.
 • Du kan beregne din skat løbende igennem året.
 • Du kan i februar foretage tidlig indberetning til årsopgørelsen af de indtægter og udgifter, som SKAT ikke kender.
 • Du kan se og beregne dit befordringsfradrag.
 • Du kan ændre kontonummer for din egen specifikke konto til eventuelle udbetalinger af overskydende skat.
 • Du kan indberette digitale kontaktoplysninger – mailadresse og mobilnummer – hvis du ønsker at modtage servicemeddelelser fra SKAT via mail eller sms.


HVIS DU HAR SPØRGSMÅL TIL SKAT

 • Generelle spørgsmål om skat, regler og TastSelv er det hurtigst at finde svaret på www.skat.dk/borger.
 • Har du andre spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte SKAT på 72 22 18 18.

Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat brug af siden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik.