Søg
Close this search box.

Tavshedspligt

Tavshedspligt

Borger-/Assistent-relationen er tæt. Et team er forbundet i et arbejdsfællesskab, og alle højskolens elever indgår i et større socialt fællesskab.

Dette indebærer juridiske krav om tavshedspligt og etiske forventninger til omgangsform.

Juridisk tavshedspligt

Dette afsnit tager udgangspunkt i nedenstående uddrag fra ansættelsesbeviset:

Tavshedspligt

Assistenten har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til private interesser. Assistenten er omfattet af tavshedspligten i forvaltningsloven § 27, mens både assistent og borger er omfattet af straffeloven § 152 og persondataloven. Undtagelser herfra er, at der foreligger et samtykke fra borgeren, eller at der er en faglig begrundelse herfor. Egmont Højskolens ansatte er omfattet af samme tavshedspligt.

Som borger og assistent indgår du i et ansættelsesforhold, der bygger på aftaler og regler, som er juridisk bindende – herunder tavshedspligten. På Egmont Højskolen er assistenten omfattet af tavshedspligten i Forvaltningsloven § 27, mens både assistent og borger er omfattet af Straffeloven § 152 og Persondataloven.

Forvaltningsloven indeholder bestemmelser om, at man som ansat ikke må videregive fortrolige eller følsomme personlige oplysninger, som man kommer i besiddelse af igennem sit arbejde. Eksemplerne på sådanne oplysninger ligger tæt op af eksemplerne vedr. Straffeloven og Persondataloven, men sætter i særlig grad fokus på den viden og de oplysninger, du som ansat assistent får i den tætte og intime relation.

Straffeloven fastslår, at du ikke må offentliggøre meddelelser eller billeder vedrørende private forhold, som krænker en andens privatliv.

Persondataloven fastslår, at du ikke må videregive følsomme informationer som fx oplysninger om helbredsforhold, misbrug af nydelsesmidler, alkohol mv., oplysninger om strafbare forhold samt andre private forhold, herunder økonomi. Det gælder i princippet også telefonnumre og e-mail adresser.

Følsomme oplysninger er også oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer.

En overtrædelse af den juridiske tavshedspligt medfører som oftest kun en påtale, men den kan ende med en opsigelse og i yderste konsekvens en straffesag.

Etisk omgangsform

Som højskoleelever indgår alle i et fællesskab med ”myndighed, værdighed og solidaritet” som den etiske ramme om fællesskabet.

Den etiske omgangsform knytter an til skolens ovennævnte værdibegreber og udmøntes i dagligdagens sprog og handling.

Den rækker udover den juridiske tavshedspligt, idet den bygger på etiske principper for og personlige fortolkninger af gode omgangsformer, hvor ”sladder”, humor m.v. fortolkes forskelligt

Jura og etik i praksis

Det er helt individuelt, hvilke oplysninger vi betragter som fortrolige og følsomme i juridisk forstand, og hvilke etiske principper vi har for en god omgangsform.

Derfor er det vigtigt:

  • at vi ud fra en personlig vinkel taler om både den juridiske tavshedspligt og den etiske omgangsform i de enkelte Borger/Assistent-teams
  • at vi som højskole løbende sætter fokus på den etiske omgangsform gennem drøftelser af sprog, handling m.v.

Udgangspunktet er:

  • Tal med hinanden – ikke om hinanden.
  • Tal altid med andre – dit BA-team, din kontaktlærer, din fortrolige m.v., hvis du har et problem, er i tvivl, er ked af det eller lignende.
  • Fortæl gerne de gode historier om de oplevelser, I får sammen på Egmont Højskolen.

Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat brug af siden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik.